BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Ideen bag BOLIG+?

Ideen bag BOLIG+ har været at skabe et koncept for energineutralt boligbyggeri bestående af fem dogmer, der skal tilgodeses i fremtidens boligarkitektur. De fem dogmer er: 

- Energineutralitet

- Godt indeklima


- Fleksibilitet


- Intelligens og brugervenlighed


- lokalitet og arkitektur


De fem dogmer løses bedst, hvis byggeriets parter står på en fælles platform for integreret design. Dette skal medvirke til at sikre en god økonomi i tilblivelse og drift af fremtidens boligarkitektur.

BOLIG+ blev første gang præsenteret ved en konference i Folketingets landstingsal i 2007. Konferencen handlede om BOLIG+ projektkonkurrenceprocessen i Aalborg, med indlæg fra såvel BOLIG+ processens samarbejdspartnere, som Aalborg Kommune og Byggeriets Innovation. Interesserede, såvel rådgivere, potentielle bygherrer som politikere og embedsmænd, havde fundet vej til konferencen, så mange, at flere var på venteliste.

Konferencen havde deltagelse af politikerne Anne Grethe Holmsgaard (F) og Svend Auken (A), som gav konstruktive og visionære råd og kommentarer til BOLIG+ processen.

BOLIG+ processen havde på daværende tidspunkt været i gang siden 2005. I BOLIG+ projektets startfase finansierede BOLIG+ parterne selv arbejdet med udvikling af BOLIG+ standarden. Det Økologiske Råd har, med støtte fra ELFOR, ydet økonomisk opbakning til projektet og i 2006 trådte Elsparefonden til med betydelig støtte. Dette var startskuddet til et BOLIG+ sekretariat og afholdelse af møder ogkonferencer. Elsparefonden vil fortsat støtte arbejdet med realisering af BOLIG+ byggerier.

Fra 2008 bevilliegde RealDania støtte. Dette gjorde det muligt at fokusere på at opnå helhedsorienteret BOLIG+ innovation med fokus og arkitektonisk kvalitet gennem BOLIG+ projektkonkurrencen. 

Energistyrelsen gav med EFP/EUDP midler tilsagn om midler til at støtte gennemførelse af innovation i de tekniske løsninger, med henblik på udvikling af integrerede energineutrale helhedsløsninger til konkurrencebesvarelserne. Midlerne medvirker tillige til delvis finansiering af ekstraomkostningen til projektering for at forbedre bygningens energimæssige ydeevne fra lavenergiklasse 1 til BOLIG+ standard.