BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Vision og handlingsplan

ENERGINEUTRAL BOLIG - DET SELVFORSYNENDE HUS - BOLIG+ - Hvordan kan vi udvikle energirigtige boliger for verdens voksende befolkning?

BOLIG+ konceptet blev initieret i forbindelse med EnergyCamp06, hvor en række repræsentanter fra byggesektoren fi k 36 timer til at løse opgaven: "Hvordan kan vi udvikle energirigtige boliger til verdens voksende befolkning".

Den samlede konklusion fra gruppen var at der er store energibesparelsespotentialer i forbindelse med nybyggeri og at Danmark har såvel produkter, viden, kompetence og muligheder for at udnytte og fremme dette potentiale. Det blev vurderet at erfaringerne fra nybyggeriet får en eff ekt på den eksisterende bygningsmasse og at Danmark i den forbindelse også kan blive et internationalt videnscenter.

Hent BOLIG+pjecen som fortæller om visionen, og hvordan den skal gennemføres (PDF, 742 kB).

Barriererne for udvikling af energirigtige boliger er mangfoldige. Det blev vurderet at de væsentligste barrierer er manglende prestige i energirigtige boliger, det er prissætning på boliger og det er manglende viden og interesse for energirigtige boliger.

På denne baggrund udviklede gruppen BOLIG+ konceptet, som i sin  enkelthed skal medvirke til at nedbryde ovennævnte barrierer. Det skal gøres attraktivt at bo energirigtigt, boligen skal have nogle værdier der ikke findes i standardboligen, boligen skal synliggøre energieff ektivitet, samtidig med at indeklimaet er optimeret.

BOLIG+ konceptet skal prissættes anderledes end traditionelle boliger, bl.a. bør boligens energiforbrug indgå i prissætningen, ligesom andre parametre som finansiering, beskatning, m.v. kan overvejes inden for konceptet.

BOLIG+ konceptet er oplevelser og historier. Boligens form og design pejler fremtidens boligvision.

På EnergyCamp præsenterede gruppen sine ideer og forslag for Trafik og Energiminister Flemming Hansen, ligesom den pålagde sig selv at arbejde videre med BOLIG+ konceptet, med henblik på at udskrive en konkurrence for BOLIG+ konceptet.

Det videre arbejde med BOLIG+ konceptet inddrog en bred kreds af byggeriets parter, bl.a. Selskabet for Bygge og Anlægsteknik, Ingeniørforeningen i Danmark, Akademisk Arkitektforening, Elsparefonden, Teknologisk Institut, Statens Byggeforskningsinstitut, Byggematerialeindustrien, Dansk Byggeri, FRI, TEKNIQ.

I det efterfølgende behandles koncept og delbeskrivelser for 4 overordnede temaer som skal indgå i et BOLIG+ koncept.

Koncept
Projekt BOLIG+ vil være spydspids og markant udforsker af næste generation af dansk boligbyggeri, det energi-neutrale hus. Vi vil have store ambitioner - og de kan og skal være realistiske.

Visionen
Vi skal generere udvikling af et boligkoncept, hvor en syntese af form, materialer og teknik skaber bygninger som på årsbasis er 100% energineutrale med hensyn ikke blot til energi til opvarmning og ventilation, energiforbrug som defineret i Bygningsreglementets energirammer, men også med hensyn til det individuelle forbrug af energi til belysning og drift af apparater i boligen. Omdrejningspunktet i dette koncept - og demonstrationsværdien - ligger i den tværfaglige innovative tilgang til det arkitektoniske projekt, og især i det/de faktiske realiserede eksempler.

Ambitionsniveau
BOLIG+ er en god bolig, en smuk, funktionel og rumligt inspirerende bolig som er karakteriseret ved BOLIG+ dogmerne:

  • Energineutral på årsbasis, energiramme
    max. Lavenergiklasse 1

  • Intelligent og betjeningsvenlig bolig

  • Fleksibel i brug og over tid

  • Bolig med et godt og sundt indeklima

  • Byggeri tilpasset lokal kontekst

Hvis du er interesseret i at låne og udstille BOLIG+ konkurrencen som posters, kan du træffe aftale med BOLIG- sekretariatet herom. Hvert forslag fylder højde 1,20 meter x bredde 3.66 meter, og alle fem forslag fylder højde 1.2 meter X bredde 18,3 m. Der findes endvidere en introducender poster (på dansk og engelsk) højde 1.2 m X  bredde 0.84 m, som du kan downloade herfra og printe, eller som du kan låne, hvis du ikke har mulighed for at printe den.