BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.


BOLIG+ processen


Her kan du få et kort overblik over den ca. 10 år lange proces fra Ingeniørforeningens Energy Camp 2005 til det i 2015 realiserede BOLIG+ byggeri på Søborg Hovedgade i København. Med en række nedslag illustreres en smule af den proces, som førte til realiseringen af det første energineutrale byggeri inkl. el til det private forbrug i boligen.

45 boligplus processen

Det realiserede BOLIG+ byggeri på Søborg Hovedgade

Energy Camp 2005

IDAs Energy Camp 2005 resulterede bl.a. i et udkast til et dogme om en energineutral bolig til verdens befolkning. Denne udfordring blev taget op i et samarbejde mellem en række af byggeriets organisationer, hvoraf der dannedes en BOLIG+ Styregruppe med deltagelse af:

  • Ingeniørforeningen i Danmark
  • Akademisk Arkitektforening
  • Elsparefonden
  • Det Økologiske Råd
  • Statens Byggeforskningsinstitut @ Aalborg Universitet
  • Teknologisk Institut

Konceptudvikling

Styregruppen nedsatte et sekretariat hos Arkitektforeningen og dannede en følgegruppe med deltagelse af en lang række af byggeriets parter. Følgegruppen har været inviteret til workshops undervejs i udviklingen af BOLIG+ konceptet.

Økonomisk støtte

Styregruppen formulerede i 2006 de fem BOLIG+ dogmer som blev præsenteret i en BOLIG+ folder, som du kan hente her.

Arbejdet havde som mål at få realiseret et eller flere BOLIG+ byggerier. Arbejdet, der i det første år blev finansieret af Det Økologiske Råd, Elsparefonden og de deltagende organisationer, bestod både af en videreudvikling af konceptet, præsentation af konceptet ved en række arrangementer over hele landet, og formulering af ansøgninger om støtte hos EUDP og Realdania.

I 2007 fik styregruppen økonomisk støtte til projektet fra både EUDP og Realdania, således at arbejdet med at finde byggegrund og bygherre samt formulering af konkurrenceprogram kunne intensiveres.

Den første pris - Poul Erik med diplomPoul Erik Pedersen, Energisparefonden, var en drivende kraft i udviklingen af BOLIG+ konceptet. Poul Erik præsenterede konceptet i det Europæiske ECEEE samarbejde, dels i 2007 og i 2009, hvor konceptet fik en pris som mest innovative projekt.

Den første pris - Poul Erik med diplom

Igennem BOLIG+ processen har Styregruppens medlemmer bidraget med bemærkninger til bl.a. ”Høring om BR10” og høring om ”Lovforslag om ændring af elafgiften”.

”Fra Isbryderprojekt til Mainstream” - BOLIG+ introarrangement 2007

BOLIG+ konceptet blev lanceret ved en konference på Christiansborg i november 2007 med overvældende stor deltagelse fra alle sider af byggesektoren i Danmark, og med deltagelse af politikere fra Folketingets partier, herunder miljøminister Svend Auken som inspirerende key-note speaker.

04 sven auken

Svend Auken ved startevent for BOLIG+

05 soren dyck i faellesalen

Søren Dyck-Madsen i Fællessalen Christiansborg

BOLIG+ i Aalborg 2008

BOLIG+ sekretariatet afsøgte en lang række muligheder for lokalisering af det første BOLIG+ byggeri. Undersøgelsesfasen konkluderede at Aalborg Kommune skulle være samarbejdspartner.

Du kan finde to præsentationer om BOLIG+ processen i Aalborg den 29.4.2008 her.

I samarbejdet med Aalborg Kommune blev udpeget et areal ”Mellem Broerne” på Limfjordens nordside til BOLIG+ byggegrund. Aalborg Kommune udbød grunden med krav om at køber skulle realisere et BOLIG+ byggeri. Grunden blev købt af A. Enggaard A/S som derefter indgik i samarbejde med Styregruppen om udvikling af BOLIG+ projektkonkurrencen.

Pressemeddelelse om BOLIG+ af 8.9.2008 kan findes her.

06 norresundby prospekt

Grundsalget i Aalborg 2008

BOLIG+ projektkonkurrencen

Prækvalifikationsprocessen startede med et BOLIG+ EFFEKT arrangement i Aalborg oktober 2008, og i Aarhus november 2008, tilrettelagt af Smidt Innovation, som resulterede i 43 anmodninger om prækvalifikation fra en række af betydende hovedsageligt danske teams af projekterende m.fl. Fem team blev udvalgt til deltagelse i BOLIG+ konkurrencen.

Du kan finde beskrivelsen af BOLIG+ effekten i en præsentation fra november 2008 her.

Og du kan finde materiale fra BOLIG+ startmødet i 2009 her.

Et team af rådgivere fra SBi/AAU (Statens Byggeforskningsinstitut) og TI (Teknologisk Institut) gennemførte en række workshops med de fem prækvalificerede deltagende konkurrenceteam undervejs i processen, hvor man dels arbejdede med det BOLIG+ TOOL-KIT, som skulle anvendes til dokumentation af projekterne, dels udvekslede erfaringer.

Konkurrenceforslagene blev bedømt af en tværfaglig dommerkomité af arkitekter og ingeniører.

07 dommerkomiteen arbejder

Dommerkomiteen arbejder.

Resultatet af BOLIG+ konkurrencen blev offentliggjort ved et arrangement i Utzon Center Aalborg arrangeret i fællesskab af Aalborg Kommune og BOLIG+ styregruppen Aalborg den 28. september 2009. Du kan læse meget mere om konkurrencen i artiklerne under 3.0. Konkurrencen og vinderforslaget blev omtalt i både dagspresse og mange af byggesektorens medier.

En planche til præsentation af vinderprojektet blev efterfølgende vist ved en række konferencer i ind- og udland.

08 planche

Den engelsksprogede planche om BOLIG+

Derudover blev alle fem konkurrenceforslag debatteret og udstillet over hele landet: bl.a. Aarhus Rådhus, Utzon Center, Aalborg, MiljøForum Fyn, VIA AU i Horsens, Arkitektforeningen København, Klima- og Energiministeriet og Øksnehallen, København m.fl.

Du kan finde et oplæg om BOLIG+ fra 31.11.2009 her.

I samarbejdet med Aalborg Kommunes tekniske forvaltning udvikledes gennem 2009 og 2010 en række interne efteruddannelsesseminarer for Teknisk Forvaltnings medarbejdere i Aalborg Kommune, omkring BOLIG+ processen og vinderforslaget fra TEAM+.

Konkurrenceforslagene og specielt vinderforslaget blev formidlet internationalt af Styregruppens medlemmer og vinderteamet bl.a. ved IEA Task 40 NZEB expertmøde i Wuppertal, Tyskland, ved SB10 (Sustainable Building 2010) i Mastricht, Holland ved Passivhus Norden Konference 2010, Aalborg, ved EURO SUN 2010 konferencen i Graz, Østrig, og ved 7PHN konference i København 2015.

09 poster

BOLIG+poster fra EURO SUN 2010 i Graz.

BOLIG+ projektet har desuden været genstand for en række studie- og analyseprojekter bl.a. ved Aalborg Universitet. Du kan finde dem her.

Realisering af BOLIG+ byggeri

I 2011 viste det sig at BOLIG+ projektet ikke kunne realiseres i Aalborg. Men med RealdaniaBygs engagement som bygherre lykkedes det Jørgen Søndermark fra RealdaniaByg at sikre en realisering af projektet, i mindre udgave, på Søborg Hovedgade i Gladsaxe.

10 gladsaxe

Byggepladsbesøg, bygherren fortæller- Jørgen Søndermark, Realdania BYG og en gruppe gæster.


BOLIG+ styregruppens arbejde afrundedes med en konference i Arkitekternes Hus 3. februar 2016, ”Det lærte vi af BOLIG+” hvor man kunne konstatere at BOLIG+ konceptet fortsat er en markant og betydende spydspids for den energioptimerede arkitektur. Samtidig er der dog en stærkt øget erkendelse af at bygningsintegreret energi IKKE bør medregnes i kommende energirammer.

På konferencen blev det af Teknologisk Institut og Statens Byggeforskningsinstitut/AAU igangsatte måle- og evalueringsprogram præsenteret, se måleprogram i artikel 8.0 her. Resultaterne af målinger og evalueringer, herunder beboerinterviews vil løbende blive præsenteret på denne side.

Du kan finde programmet for afslutningskonferencen her, præsentation af måleprogrammet her og de to øvrige præsentationer fra konferencen den 3.2.2016 her og her.

Rie Øhlenschlæger, marts 2016