BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Aptering af vinduer

Vinduet er et vigtigt element i lavenergibyggeri. Det skal tage en masse godt dagslys ind, og på kølige dage vil vi også gerne have noget solvarme med ind, og så skal det holde godt på varmen, når det er koldt og gråt og mørkt. Det er moderne vinduer lavet til.

50 dagslysforsynling opholdsrum

Fin dagslysforsyning i opholdsrum.

Desværre er normale vinduer endnu ikke i stand til at tilpasse sig de aktuelle klimatiske forhold ude og inde, så funktionen som solfanger fungerer også i varme perioder, hvor boligen ikke har brug for solvarmen. Det kan let føre til overophedning. En oplagt måde at imødegå dette på er med effektiv solafskærmning. Dette kan ske i glasset, men vil så være en statisk funktion, som forringer mængden og kvaliteten af dagslyset. Udvendig solfafskærmning er der ofte ikke råd til, og det var der heller ikke i BOLIG+ Søborg. Krav til vinduernes U-værdi var i projektet sat til maksimalt 0,8 W/m2K – svarende til passivhuskrav.

51 filtreret dagslys

Filtreret dagslys via altanen.

Et andet krav var, at vinduer skal udføres med beslag, der tillader, at vinduesopluk kan stilles og fastlåses i ventilationsposition. Ventilationskravet er vigtigt, da boligerne nogle dage vil modtage så meget solvarme, at den overskydende varme skal ventileres bort, hvilket bedst kan ske naturligt, da den mekaniske ventilation ikke har kapacitet til at flytte så store luftmængder, og det vil samtidig medføre et unødigt energiforbrug at lade den køre på varme dage, hvor luften kan skiftes blot ved at åbne vinduer. Vinduernes ventilationsstillinger skal være faste og sikret mod indbrud. Indbrudssikringen er i Søborg opnået ved, at der er 4 meter fra terræn til underkant af oplukkelige vinduer i boligerne.

Der indkom ikke ved licitationen tilbud med vinduer, der helt kunne matche udbuddets krav til U-værdi. Særligt viste taglemmen, hoveddøre inklusive sidepartier, vinduer med oplukkelige rammer i mindre formater og vinduer med lydruder sig at være en udfordring. Energiingeniøren regnede på det ekstra varmetab og vurderede, at det kunne holdes inden for den samlede ramme. Vinduerne er stadig meget velisolerede vinduer med 3-lags termoruder, så der vil ikke blive problemer med kuldenedfald fra dem. Man valgte derfor af slå lidt at på udbudskravet for at kunne anvende et standard træ-alu topstyret vendevindue til standardvarens pris.

Vinduerne er i praksis rykket 2,5 cm tilbage fra facadefronten og fastgjort med beslag til bagvæggen i betonelementerne. Lufttætning imellem vindue og bagmur er udført med lysningsfolie, der effektivt er klæbet til trækarme og betonbagmur. Der har været stor opmærksomhed på tætte samlinger – med særligt fokus på tætte hjørnesamlinger. Hvor vindues - og altandørspartier går til gulv, er fugefolien ført ned til betondæk og klæbet til dette med butylklæb. I forhold til tætning ved dæk er det en ekstra sikring, at der -efter trækning af elkabler og varmeslanger - er udstøbt ca. 8,5 cm skumbeton og 6 cm flydebeton på dækket.

Lejlighederne et blevet tryktestet, og det har vist sig, at de anvendte løsninger inklusive vinduerne er så tætte, at det ambitiøse tæthedskrav kunne overholdes.

Ventilationsstillingen i vinduerne er sikret med fasthold i stilling med meget lille åbning. Rådgiver havde forventet, at fasthold kunne ske i vilkårlige stillinger med større åbningsgrad, men det er standard vendevinduer med 3 lags glas ikke beregnet til. Det kommer nu an på en prøve, om vinduernes åbnefunktion er nok til at klare krav til naturlig ventilation varme perioder. Hvis det viser sig utilstrækkeligt, kan en løsning blive et tyverisikringsbeslag, der kan fastholde vinduet i åben stilling, om end det kan synes mindre elegant.

I karnapperne er der monteret alu-skydevinduer med et-lags glas. Et-lags glas er valgt for at trække mest muligt dagslys ind til bagvedliggende bolig, for at gøre rammerne så spinkle som muligt og for ikke at indbyde til at rummet inddrages som en åben del at stuen i dagligdagen – det sidste kan gå når radiatoren er slukket, men i fyringssæsonen, skal den store skydedør med trelagsruden være lukket. Da dagslyset trods alt skal placere 4 lag glas, inden det når ind i stuen, er skydevinduer udført med jernfrit glas. Det vil være let for beboer at efterlade skydevinduerne åbne – også når boligen forlades. Vinden smækker ikke med skydevinduer, og skulle en regnbyge slå ind over altanbrystningen, er altanen udført med afløb og materialer, der kan klare udeklima.

Lars Kvist, februar 2016