BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Kontrol (Tæthed og Energimærkning)

Kravet til tætheden var 0,4 l/s m2 ved 50 Pa, som er en smule bedre end BR2020 kravene (0,5 l/s m2 ved 50 Pa). Hele bygningen blev testet, og bygningen lever op til kravet. Det blev bemærket fra det udførende Blowerdoor firma at alle vinduer endnu ikke var justeret, hvorfor bygningen i praksis kan være endnu mere tæt, end testen viste.

Det har ikke været en målsætning at leve op til det kommende bygningsreglement i 2020 (BR2020). Men bygningen lever dog op til de fleste af de forventede krav i BR2020. En ekstern energikonsulent har således energimærket bygningen til energimærke A2020. Der er tre områder, hvor bygningen ikke lever op til BR2020:

  • U-værdien på taglemmen lever ikke op til maksimal tilladelige U-værdi i BR2020.
  • Effektiviteten af ventilationen (SEL-værdien) lever ikke op til BR2020.
  • De to værelser i midt-for lejlighederne på 1. og 2. sal mod sydvest lever ikke op til dagslyskravene BR2020.

Vedrørende U-værdien på taglemmen vurderes det ikke at være noget problem at kunne overholde dette krav. I forhold til SEL-værdien havde holdet fra tidligere erfaringer med, at det ville begrænse udbuddet, såfremt ventilationsanlægget skulle leve op til BR2020. Derfor valgte gruppen fra starten at gå efter lavenergiklasse 2015 kravene, for at få et økonomisk attraktivt tilbud.

I forhold til dagslyset var der mange faktorer, som havde betydning for valget af vinduer. For de pågældende rum skulle der f.eks. tages hensyn til arkitektur, brand, termisk indeklima m.m. Energimæssigt er det dog ikke et problem med et større vinduesareal, da de sydvest vendte vinduer vil bidrage positivt til energiregnskabet.

Simon Kamper, februar 2016