BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Montage af solceller på tag og facader

Solcellepanelerne på tagene er samlet i små saddeltage med en hældning på 10 – 15 grader. Panelbæringerne er udført med fodplader, der er egnet til at blive klæbet ind imellem tagdækningens overpap og en ekstra papbane der påklæbes lokalt over fødder. For at sikre at modulerne altid bliver stående på taget er der udført balastering på fødderne med betonfliser.

47 solceller paa tag

Solceller på tag.

Der er kun adgang til tagfladen for folk, der har et ærinde deroppe. Adgangen til tagfladen sker gennem taglem over trapperum (kræver stige). På taget er der udspændt sikringswire, som servicefolk eller andre med ærinde på taget kan – og skal – hægte deres sikkerhedsline fast på.

48 solceller paa facade

Solceller på facade mod syd-øst.

På facaderne er solpaneler ophængt i et nyudviklet ophængningssystem. Systemet består af:

  • Montageskinner, der monteres på væg
  • Forankringsbeslag lamineret ind i paneler
  • Koblingsbeslag – top, midt og bund – der kobler panel og skinne.

49 solceller paa altanfacade

Solceller på altanfacade mod syd-vest

Som en ekstra sikring er der udført synlige kantbeslag ud for bagsidebeslag i top og bund. Disse beslag har ingen funktion i dagligdagen, men er indført som en ekstra sikring ved svigt i panelet – f.eks. forårsaget af brand. Systemet er inden endelig udførelse testet hos DTU og justeret efter anbefalinger herfra.

Lars Kvist, februar 2016