BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Råhuset

Råhuset – dvs. hovedkonstruktionerne, vægge og dæk – er i BOLIG+ Søborg udført som en traditionel konstruktion med beton sandwich elementer i facaden og bærende tværvægge i betonhelvægselementer samt 220 mm langsgående huldækelementer.

Forudsat en omhyggelig udførelse med tætte understøbninger giver udførelsen gode muligheder for at realisere et tæt byggeri, der lever op til projektkravet, som er maksimalt 0,4 l/s pr. m2 opvarmet etageareal ved en trykforskel på 50 Pa, hvilket faktisk er 20 % lavere end BR2020 krav. Ydervæggene er 54 cm tykke og er udført med en U-værdi på 0,12 W/m2K.

I taget er der over dæk lagt en tæt bitumenmembran og herefter isoleringsopbygning med fald, så der opnås en gennemsnitlig U-værdi på 0,1 W/m2K.

Lars Kvist, februar 2016