BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Solceller og batterier

BOLIG+ rummer også en spændende batteri-installation: Landets første kommercielle opstilling og indkobling af et såkaldt redox flow batteri.

BOLIG+ er fra begyndelsen forberedt for installation af batterier, idet der i byggeprogrammet blev afsat et disponibelt rum på 40 m2 i stueetagens teknikareal.

Batterier har imidlertid længe været alt for dyre i forhold til den besparelse, de kunne give, og projektgruppen bag BOLIG+ har derfor undervejs blot fulgt og afventet markedets udvikling.

Men lige op til færdiggørelsen af BOLIG+ dukkede en ny type batteri op; redox flowbatteriet, som forudses at kunne blive afløseren for lithium-ion batterier, kendt fra f.eks. Teslas elbiler. I flowbatteriet gemmes strømmen i en tank med væske i stedet for at gemme strømmen i selve den strømgivende del i batteriet.

I batteriet i BOLIG+ er væsken baseret på metallet vanadium, som er opløst i en syre. Princippet er billigere end de traditionelle løsninger og har tilmed et stort udviklings potentiale, som på sigt forventes at vil give endnu bedre økonomi i batteriinstallationer.

Det væskebaserede batteri har tillige en meget lang levetid, fordi batteriet kan tåle at blive ladet og afladet op mod 10.000 gange, hvorimod et li-ion batteri til private solcelleanlæg typisk kan klare 3-4.000 ’cykler’.

Dermed matcher væskebatteriet bedre levetiden på solcelleanlægget og skal ikke skiftes flere gange undervejs. Samtidig har flowbatteriet den fordel, at der ikke er nogen brandfare. Hvis batteriet kortsluttes, sker der ikke noget, hvorimod der i et li-ion batteri vil ske en væsentlig større energiudladning, som i værste fald kan forårsage brand.

Derudover kan man i flowbatteriet skalere og skræddersy størrelsen på effekt og kapacitet uafhængigt af hinanden, hvorimod et li-ion batteri købes som en samlet ’pakke’. Skal man bruge mere effekt, må man således også tage mere kapacitet – og dermed et større og dyrere batteri – med i handlen.

Batterier defineres ud fra deres effekt og kapacitet. Effekten er den mængde strøm, der på et givent tidspunkt kan trækkes ud af batteriet, mens kapaciteten er den mængde strøm, der totalt kan gemmes i batteriet.

Det ideelle ville være et batteri, som kunne gemme al den strøm, der overhovedet kan produceres, og som til enhver tid ville kunne levere al den strøm, der er brug for. Men i virkeligheden skal der naturligvis regnes på økonomien. Et meget stort batteri er tilsvarende dyrt – så i BOLIG+ processen har det været afgørende at finde frem til en balance, hvor batteriet på den ene side ikke bliver for kostbart, og på den anden side giver en besparelse, der er stor nok til at mod-svare investeringen – set i forhold til levetiden.

Beslutningen om at tilføje BOLIG+ eksperimentet et batteri er dels en logisk konsekvens af den timebaserede nettomåler-ordning, dels en mulighed for at lægge ryg til et eksperiment med en ny batteritype.

Eftersom størstedelen af el-produktionen fra solceller ligger i sommerhalvåret og topper midt på dagen, når de fleste ikke er hjemme, er det de færreste private boliger, som vil have et sammenfaldende forbrug på meget mere end 30 % i løbet af et år. I BOLIG+, hvor der jo er gjort en indsats for at minimere elforbruget, er denne andel naturligvis, men paradoksalt nok, endnu lavere - beregnet til kun at være ca. 25 %.

Batteriet i BOLIG+ har en effekt på 1kW og en kapacitet på 40 kWh. Med denne størrelse kan andelen af den strøm, som husets beboere kan bruge direkte fra solcelleanlægget, fordobles fra ca. 25 pct. til knap 50 pct.

I tørre tal betyder det, at beregnet ca. 7.200 kWh årligt ikke længere sælges og købes til el-nettet, og for hver kWh spares forskellen på købs- og salgsprisen; i 2015, hvor beslutningen blev taget, var den omkring 1,50 kr. På sigt ser det endda ud til, at myndighederne vil indføre større forskel på købs- og salgspris, og i så fald vil økonomien blive bedre i batteriløsningen.

Der er flere fordele ved at koble et batteri sammen med et stort solcelleanlæg som i BOLIG+. Hvis eller når der på et tidspunkt kommer varierende el-tarif, vil der være mulighed for, at batteriet f.eks. aktivt henter billig vindmøllestrøm fra nettet om natten, og herved sikre at den el, der stadig skal købes fra nettet, hentes billigst muligt. Set fra et samfundsmæssigt synspunkt øger batteriinstallationen muligheden for at anlægget kan tilpasses til at virke i god balance med den omkringliggende infrastruktur.

Jørgen Søndermark, april 2016