BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Bedømmelsen

BOLIG+ KONKURRENCEN ER AFGJORT - TEAM+ VINDER BOLIG+

BOLIG+ konkurrencen blev udskrevet af Akademisk Arkitektforening og Ingeniørforeningen i Danmark i samarbejde med BOLIG+, bygherren A Enggaard A/S og Aalborg Kommune i februar 2009. Dens formål har været at opfordre byggebranchen til at arbejde helhedsorienteret og tværfagligt innovativt for at skabe spændende, energineutrale boliger af høj arkitektonisk kvalitet. Realdania og Elsparefonden, samt Energistyrelsen (EUPD) har finansieret konkurrenceforløbet.

Med BOLIG+ Energineutrale Boliger i Aalborg har konkurrenceudskriverne stillet meget høje krav til branchen om udvikling af integreret design for at fremme miljøoptimering af byggeriet og hermed højne byggeriets kvalitet og byggesektorens konkurrenceevne nationalt og internationalt.

Konkurrenceopgaven skulle besvares på to niveauer: Dels et principielt BOLIG+ energikoncept, som skal kunne stilles til rådighed for branchen som shareware, dels et konkret BOLIG+ etageboligprojekt i Aalborg. Sidstnævnte omfatter 60 energineutrale ejerboliger, i alt 7.000 m2, der påtænkes opført på en byggegrund i Nørresundby ud til Limfjorden. Byggegrunden er i lokalplanen udlagt som arkitektonisk eksperimentarium.

Efter en prækvalifikationsfase blev følgende fem deltagerhold inviteret til at deltage i konkurrencen:

  • Arkitektfirmaet C.F. Møller, Moe & Brødsgaard, Vogt Landschaftsarchitekten, Erik Juul, Cenergia, Scüco og Philips
  • Lundegaard & Tranberg, Dominia og Danfoss Heating Pumps
  • Rambøll Danmark, Transform, COBE, Transsolar Stuttgart, PRO TEC, Danfoss og Rockwool
  • TEAM+ v/ Arkitema, Leif Hansen og Thornton Thomassetti, Esbensen, Faktor3, DONG Energy og Boligforeningen Ringgården
  • Vandkunsten, Wissenberg, Brian Edwards KA, Rockwool International og Danfoss

Konkurrencematerialet blev afleveret d. 11. juni 2009, konkurrencebedømmelsen forløb hen over sommeren og resultatet af konkurrencen blev offentliggjort d. 28. september 2009.


Det blev TEAM+ der vandt konkurrencen om 60 energineutrale boliger på havnefronten i Aalborg.

Konkurrencen
"Konkurrenceforslagene repræsenter tilsammen et i omfang næsten overvældende materiale, og dommerkomiteen kan med glæde konstatere, at alle de inviterede teams er gået til opgaven med stort engagement.

Trods et stramt defineret byggefelt er der for de konkrete projekters vedkommende tale om stor forskellighed i de arkitektoniske og tekniske principper og udtryk, hvilket ved nærmere gennemlæsning ikke mindst skyldes forskellig fortolkning og vægtning af konkurrencens mange og ofte teknisk krævende parametre" (uddrag fra dommerbetænkningen).

Det har ikke været nogen nem opgave, men alle fem teams er gået til den!


Arkitektfirmaet C. F. Møller, Moe & Brødsgaard, Vogt Landschaftsarchitekten, Erik Juul, Cenergia, Schüco og Philips


Lundgaard & Tranberg, Dominia og Danfoss Heating Pumps


Rambøll Danmark, Transform, COBE, Transsolar Stuttgart, PRO TEC, Danfoss og Rockwool


Vandkunsten, Wissenberg, Brian Edwards KA, Rockwool Internation og Danfoss


TEAM+ v/ Arkitema, Leif Hansen & Thornton Thomassetti, Esbensen, Faktor 3, DONG Energy, Boligforeningen Ringgården og Bau-How Danmark

DOWNLOAD DOMMERBETÆNKNING

Vinderprojektets grundidé
Ikke desto mindre beskriver vinderteamet veloplagt, at "kravet til fremtidens ressourcebevidste byggeri kan opfyldes i samspillet mellem globale og lokale løsninger og udtrykkes i en glokal arkitektur eller ny regionalisme. Det sker ved at kombinere den stedspecifikke løsning med den generelt anvendelige og "overførbare". Dualiteten i act-think-global-local-tankegangen udviskes og udfoldes i én glocal, handlingsorienteret strategi.

Opskriften på at levere et BOLIG+ projekt kan formuleres i én sætning: "Gode, gennemlyste og fleksible boliger i en kompakt, velisoleret og tæt bygningskrop orienteret og formet, så bygningens overflade modtager mest muligt solenergi, virker solafskærmende og er forsynet med den nødvendige teknik for maksimalt udbytte af koblingen mellem brugeradfærd, passive virkemidler, solenergi og den lokale, fossile energiforsyning (synergi)."

Med udgangspunkt i denne formulering iværksætter forslagsstillerne en totrinsstrategi, der kombinerer den globalt / generelt anvendelige løsning med den lokale / kontekstspecifikke løsning" (uddrag for dommerbetænkningen).

 

Læs artikel fra Arkitekten 05/2009 om BOLIG+ Konkurrencen