BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Herunder finder du artikler om BOLIG+ erfaringer med INTELLIGENT STYRING

Intelligens

Udviklingen inden for kommunikation og intelligente el-systemer er gået hurtig siden det første projekt i Aalborg. Smartphones er blevet udbredt, og de fleste er vant til at kunne styre andre produkter via mobilen. Derfor er der i dag langt mere tiltro til, at beboerne er i stand til at styre og programmere deres intelligente el-systemer.

Læs mere...

Intelligens
I projekteringsfasen blev der arbejdet videre med, hvorledes beboernes adfærd kunne påvirkes gennem oplysning om deres forbrug. Projektgruppen mente ikke, at der fandtes eksisterende produkter, som kunne gøre dette enkelt. Det blev undersøgt, hvorledes det grafisk kunne opstilles. F.eks. om det skulle være tal eller søjler på en TV-skærm eller udtrykt via lysdioder i den enkelte lejlighed. Projektgruppen nåede dog ikke frem til en løsning, før projektet blev stoppet.

Simon Kamper, januar 2016

Intelligens

Det stod hurtigt klart, at der ikke var råd til et intelligent el-system til hele hustanden. Holdet valgte derfor en mere lavpraktisk løsning, hvor intelligens blev bygget ind i boligens almindelige el-system via strategisk forbundne stikkontakter og afbrydere. Blandt andet skulle der i forbindelse med stikkontakter i hvert rum altid være to stik. Det ene stik skulle være forbundet med en hovedafbryder, således at det var muligt at slukke for strømmen på en centralt placeret afbryder. Derved kunne TV, musikanlæg m.m. slukkes på en hovedafbryder, når huset forlades og derved kunne der spares standby strøm. Det andet stik skulle opsættes på normalvis og have strøm konstant, sådan at akvarier m.m., som ikke måtte afbrydes, stadigvæk var tændt.

Læs mere...

Systemer til styring 

I BOLIG+ konkurrencen blev de fem hold bedt om at dokumenterer, hvordan de havde tænkt sig, at styringen og dataopsamlingen i boligerne skulle foregår samt forslag til behandling af data om energiforbrug og -produktion. 

Læs mere...

Visualisering

En årlig energiregning giver ringe mulighed for brugeren at finde ud af, hvordan energiforbruget kan reduceres. Et af kravene i BOLIG+ konkurrencen var derfor, at energiforbrug og -produktion skulle måles og præsenteres på kvarterbasis. 

Desuden var kravet, at de målte energiforbrug og energiproduktionen automatisk skulle overføres til det daværende Elsparefondens server, hvorfra det er muligt, at se de målte værdier.

Læs mere...

Styring af den enkelte bolig 

For at sikre et godt indeklima og et lavt energiforbrug i en bolig er det vigtigt, at boligen styres i forhold til de aktuelle behov.  

Alle hold anvender individuel styring af varmen i hvert rum i boligen – også de to hold der foreslår boligerne opvarmet ved hjælp af luftvarme. For at undgå overophedning anvender tre hold styret naturlig ventilation.

Læs mere...

Intelligens og styring

For at opnå energineutralitet er en BOLIG+ bolig forsynet med systemer, der via overvågning, måling og behovsstyring kan bidrage til energineutraliteten, samtidig med at de øger boligens brugsværdi.

Hovedparten af det elforbrugende udstyr og belysning behøver kun at være tændt, når der er et behov, og i øvrigt kun når der er mennesker til stede. Optimeret, intelligent styring af varme og el kan give både reduceret energiforbrug og forbedret indeklima.

Læs mere...

Behovstyret ventilation 

Meningen med kravene i Bygningsreglementet er at sikre et godt indeklima, men med et fast luftskifte, vil der være tidspunkter, hvor luftskiftet er for lavt til at sikre et godt indeklima, mens boligen ofte på andre tidspunkter bliver overventileret. Overgang fra et fast luftskifte til behovstyret luftskifte kan forbedre indeklimaet og reducere energiforbruget, hvis luftskiftet styres korrekt.

Læs mere...

Intelligent og betjeningsvenlig

Selvom bygning, komponenter og installationer er gennemtænkte og hver især er energieffektive, kan kombinationen af disse lede til et højere energiforbrug og dårligere indeklima end forventet, fordi forskellige dele styres forkert i forhold til hinanden, eller i værste fald direkte modarbejder hinanden. Beboeren har desuden stor indflydelse på boligens energiforbrug.

Læs mere...