BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Aflivning af lukkede altaner

I den indledende designfase arbejdede arkitekterne med boligens anden hud. Hvad kunne den æstetisk og funktionelt? Et spændende element. Et element som imidlertid også viste sig at have sine svagheder:

  • Den 2. hud ville med sin integration af solpaneler uvægerligt forringe dagslystilgangen til boligen, hvilket var kritisk for dagslysforholdene i de relativt dybe lejligheder.
  • En forhåbning om at den 2. hud kunne ”tjene sig hjem” ved at indgå som en klimazone, der kunne være med til at løfte den energimæssige udfordring viste sig ikke at have sin gang på jorden. Vurderingen var, at den blot ville trække regnskabet i den gale retning, da den, når solen er på, vil virke som et drivhus, der i uhensigtsmæssig grad opvarmer den bagvedliggende højisolerede bolig, som kun meget langsomt slipper varmen igen og derfor overophedes. Den negative effekt er et dårligt termisk indeklima – eller energiforbrug til køling.
  • Hvis den 2. hud lukkes, således at der opstår en klimazone bag den, vil dette areal - jf. bygningsreglementet bestemmelser - tælle med i det bebyggede areal, og på grund af lokalplanens arealkrav hermed medføre en reduktion i det opvarmede boligareal, der vil udelukke, at vi kan opfylde krav om mindst 60 familieboliger med mindre vi overskrider lokalplanens byggeret.
  • Den sidste sten i skoen var økonomien. Når der ikke var en gevinst i forhold til den energimæssige udfordring i den 2. hud, kunne vi ikke se, hvorledes vi skulle få råd til den.

Den 2. hud var en darling som måtte ofres.

Lars Kvist, januar 2016