BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Arkitektur

Huset ville stå i en maritim kontekst præget af industrielle havneanlæg, nyopskudte boligbyggerier, jernbanebroen over Limfjorden og udgør samtidig afslutningen på bebyggelsen – ”Mellem broerne”. Huset skal indgå i dialog med omgivelserne, markere afslutning på den nye boligbebyggelse, der er skudt op imellem broerne over Limfjorden, måske udfordre mondæniteten – jeg er s’gu min egen – jeg er BOLIG+!

 

En funktionel kortlægning af husets facader viser, at facaderne mod NV er de hårdest vindpåvirkede. De energimæssige estimater, som allerede blev fremlagt på første workshop viser, at det er nødvendigt at få facaderne i spil som energiproducerende for at løse BOLIG+ energiudfordringen. Det står derfor tidligt klart, at det bliver nødvendigt at implementere solpaneler i facaderne – mest oplagt mod SØ og SV. Vi udvikler derfor et bygningskoncept baseret på ”læhegn” mod NV og NØ og ”solfanger” mod SØ og SV. Foldede vandrette altanbånd, der markant spidser til mod fjorden og spiller sammen med den maritime kontekst.

19 Figur med modelfotos

Figur med modelfotos.

Mod NV udføres ”læhegnet” som en lukket væg med delvist beskyttede altaner, der som åbne alkover putter sig i den plane facade med referencer til havnens store bygninger og siloer.

20 Figur med skitse efter mellemkritik

Figur med skitse udført efter mellemkritik. Designet accentueres.

21 Figur med opstalt af solfangeren mod sydost

Figur med opstalt af ’solfangeren’ mod sydøst.

22 Figur af opstalt af laehegn

Figur med opstalt af ’læhegnet’ mod nordvest.

23 Figur der viser kik i kokken

Figur viser kik fra køkkenet ud i de indeliggende, men åbne altaner i læhegnet, hvor der også integreres tørre- og svaleskab.

Lejlighedsplanerne udføres generelt gennemlyste, alle med udsigt til by, landskab og vand. En gevinst ved Bau-How systemets søjle/drager-plade konstruktion er at vinduerne uden ekstra foranstaltninger kan trækkes helt op til underside af de helt plane lofter, hvilket giver en meget smuk løsning, som på fornemmeste vist skaber en rumlig sammenhæng imellem inde (opvarmet rum) og altanerne i det fri.

24 Figur der viser vinduer fra gulv til loft

Figur viser vinduer fra gulv til loft, der lukker op for lys og visuel sammenhæng mellem ude og inde.

Når programmets arealkrav – 7000 m2 boligareal fordelt på mindst 60 boliger – skal opfyldes inden for byggefeltets længde og maksimale etageantal, er der grænser for, hvor slank bygningskroppen kan blive. Det er godt for økonomi og minimering af ressourceforbruget, men udgør en udfordring i forhold til godt dagslys i hele boligen. De gennemlyste lejligheder og de høje vinduer kompenserer - sammen med en boligindretning, der konsekvent placerer badeværelse og teknik i området bag trapperum - for forholdet.

Lars Kvist, januar 2016