BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Indeklima

Det var vigtigt for teamet, at der skulle være et godt indeklima. Dagslysmæssigt var dette dog en udfordring på grund af lokalplanens volumenkrav. For at kunne bygge de nødvendige kvadratmetre var det nødvendigt at benytte hele byggefeltets bredde. Dette gav nogle dybe lejligheder. Bl.a. derfor blev glasinddækkede altaner fravalgt, da det ville forringe dagslyset endnu mere og samtidig øge risikoen for overophedning af bagvedliggende bolig.

 

18 Forsideillustration af BOLIG

Forsideillustrationen af BOLIG+ fra TEAM+

Altanerne mod sydøst blev optimeret med henblik på at skabe både god solafskærmning samt gode dagslys forhold. Ved at udforme altanerne som trekanter med hjørnet forskudt mod syd, gav det et stort udhæng mod syd, som kunne afskærme effektivt for solen, når den står højt på himlen og er mest kraftig. Da solen vil stå lavt på himlen mod øst vil et udhæng have begrænset effekt på det termiske indeklima. Derfor valgte projektgruppen at optimere dagslyset i stedet og lave en altan fra syd mod nord, der var smallere i den nordlige ende. Den trekantede altan gav samtidig en optimering af solcelleydelsen, se evt. afsnit om energineutralitet.

Simon Kamper, februar 2016