BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Intelligens

Det stod hurtigt klart, at der ikke var råd til et intelligent el-system til hele hustanden. Holdet valgte derfor en mere lavpraktisk løsning, hvor intelligens blev bygget ind i boligens almindelige el-system via strategisk forbundne stikkontakter og afbrydere. Blandt andet skulle der i forbindelse med stikkontakter i hvert rum altid være to stik. Det ene stik skulle være forbundet med en hovedafbryder, således at det var muligt at slukke for strømmen på en centralt placeret afbryder. Derved kunne TV, musikanlæg m.m. slukkes på en hovedafbryder, når huset forlades og derved kunne der spares standby strøm. Det andet stik skulle opsættes på normalvis og have strøm konstant, sådan at akvarier m.m., som ikke måtte afbrydes, stadigvæk var tændt.

Der blev således bygget intelligens ind i boligens el-system på en lavpraktisk måde. Projektteamet vurderede også, at dette i praksis ville kunne bruges af langt flere personer, da de fleste intelligente el-systemer på det tidspunkt kunne være svære at programmere for de enkelte beboere. Dogmet for holdet var således, at intelligens skulle være lavpraktisk og let forståeligt for beboerne, således at det blev brugt i praksis.

Det var et mantra fra BOLIG+, at forbruget og produceret (el og varme) skulle overvåges og formidles til beboerne og således påvirke beboerne til energirigtig adfærd.

I konkurrencen blev der arbejdet med at forbruget i hver lejlighed skulle registreres og opsamles på en central database. Den enkelte beboer ville have adgang til sit eget forbrug via PC og således have muligheden for at holde det op mod f.eks. et gennemsnitligt forbrug i boligblokken. I hver trappeopgang skulle der opsættes en TV-skærm som kunne informere beboerne om hele bygningens samlede produktion og forbrug og således daglig påvirke beboerne til at være energibeviste.

Simon Kamper, januar 2016