BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Økonomi

Maksimalt 9.200 kr. pr. m2 for lavenergibyggeri – i udgangspunktet svarende til BR15 - med gennemlyste boliger og tilhørende altaner må siges at være et ambitiøst budget at komme ned på. Når så vores analyser tilmed viser, at vi skal udføre et hus i passivhus-klassen - for at vi efterfølgende kan opgradere til BOLIG+ standard med aktive tiltag - virker opgaven ekstremt svær. Hvilket byggekoncept kan vi anvende, som kan løse opgaven, og hvordan kan vi dokumentere det?

 

Koblingen af krav til økonomi og et energikoncept, der uvægerligt vil omfatte følgende grundkrav, som endnu ikke var hverdagskost i byggebranchen i 2009:

  • Meget tæt konstruktion
  • Højisoleret konstruktion (primære bygningsdele med U-værdi ≤ 0,1 W/m2K)
  • Ingen kuldebroer (heller ikke ved ophængning af altaner etc.)
  • Ventilation med særdeles effektiv varmegenvinding (fyringssæson)

- får os til at overveje præfabrikeret byggeri med rumstore moduler – dvs. byggeri, der bygges næsten færdigt på fabrik, hvorefter det i form af store byggeklodser samles til et færdigt hus på byggepladsen. Selvfølgelig vil der stadig være noget arbejde på byggepladsen, men det bliver drastisk reduceret, hvilket også gælder byggepladsomkostningerne.

Vi kontakter Bau-How, et innovativt byggefirma, som med produktionsbase i Letland har udviklet et byggekoncept baseret på rumstore elementer i uorganiske materialer – stålprofiler, gips, mineraluld og tynde betonskiver i bunden af kasserne. Bau-How konceptet havde dansk systemgodkendelse på byggeri op til 12 etager, og var derfor interessant i et projekt med op til 10 etager. Bau-How havde deres produktion i Letland beliggende tæt ved udskibningshavn og baserede deres forretningsmodel på levering til kystnære bebyggelser, hvor transporten på landevejen ikke er en fysisk begrænsning i forhold til størrelsen af de rumstore moduler. Her er vores byggeplads yderst velbeliggende. Vi besigtiger indskibningsforholdene på stedet og måler frihøjde under vejbroen. Modulerne kan afsættes på havnekajen øst for vejbroen og herfra køres på blokvogn ad vejen langs kajen til byggepladsen. En ikke uvæsentlig sidegevinst er, at Pre-fab byggeteknikken reducerer CO2 udslip med 50 % i produktions- og byggefasen og også medfører reduktion i mængden af byggeaffald.

25 Skitse der viser indsejling af elementer

Skitse af tilsejling af rumstore BOLIG+ elementer.

Herefter følger et tæt samarbejde med Bau-How om at videreudvikle på deres standardløsninger, så de lever op til passivhus-standard – tykkere vægge med mere isolering og tilkobling af altaner med Isokorb-system uden kuldebro. Et samarbejde, der kræver en del kommunikation, psykologi, overtalelsesevne og hertil ikke mindst byggeteknisk viden og indsigt, til at kunne løfte en innovativ dialog med Bau-Hows danske kontor. Et spændende forløb med mange facetter, der også stiller store krav til, at arkitekten sætter sig ind i byggesystemet, og hvad der er vigtigt for, at Bau-How kan få deres pris ned. En af de helt afgørende faktorer hedder så få og så store moduler som muligt. Bau-How kan håndtere bokse op til 90 m2. På grund af arkitektens engagement i af få dette pragmatiske krav til at spille sammen med arkitektur og funktion lykkes det at komme op på en gennemsnitlig boksstørrelse på hele 76 m2. Det er der penge i - håber vi. Undervejs henter Bau-How priser ind i Polen på stålkonstruktioner til altaner og ståloverdækning af opholdsterrasse på tårnet, hvori også skal integreres solpaneler.

26 Figur med plan af stueetager

Figur med plan af stueetager, hvor der samtidig på lille skitse redegøres for modulopdeling.

27 Vandret snit

28 Lodret snit

Figurerne viser, hvorledes Bau How standard detaljer videreudvikles til passivhus standart.

Sideløbende med at Bau-How regner på husprisen, kalkulerer rådgivergruppen på de særlige BOLIG+ tiltag – varmepumpe (Sonnenkraft), Solenergi PV/T (kombineret varme- og el-produktion) baseret på overslag fra Hollandsk producent, PV moduler (solceller) og gasinstallation inkl. måler pr. bolig. Vi skærer 7,5 % af solcelleprisen grundet forventning om fremtidige prisfald, og vi reducerer i prisen på gasinstallationen, da det oveslag, vi har modtaget, virker for højt. Vi ligger desværre alligevel godt ½ million over budgetrammen på denne del, og vi føler ikke, at vi med troværdigheden i behold kan trykke vores overslag mere, hvilket er lidt problematisk i forhold til at nå i mål.

Den økonomiske ramme for grundhuset i passivhus- standard er fra starten meddelt Bau-How, men til det sidste er der spænding, om den kan holde. Vi har løbende dialog om priser og rykker for endelig pris, men der ventes stadig på priser fra underleverandører. Så et par dage før afleveringen kommet prisen. 9.046 kr. pr. m2! Vi er i mål med økonomien på huset.

Vi har bedt Bau-How om en særpris på sikkerhedsglas til altanfronterne, som skal kunne trækkes ud for at give plads til solpanelerne. Bau-How oplyser en fradragspris for altanglas på kr. 594.000, som er godt og vel det vi mangler for at få økonomien for de særlige BOLIG+ tiltag inden for rammen. Den sidste sten er ryddet af vejen. Vi er helt i mål!

Lars Kvist, januar 2016