BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Team+

Løsning af opgaver, der - qua ambitionskrav grænsende til det umulige – kalder på innovative svar, kræver en integreret designproces med et passende miks af generalister og specialister. I TEAM+ sidder Arkitema Architects i rollen som projekteringsledelse og arkitektrådgiver med bred generalistviden inden for energi- og bæredygtighed, æstetik, boligbyggeri, byggelogistik og økonomistyring og det rådgivende ingeniørfirma Leif Hansen (i dag en del af Orbicon) bidrager med ingeniørviden inden for bærende konstruktioner og de tekniske fag. Hertil knyttes specialistviden, Faktor 3 med speciale inden for integration af solceller i bæredygtigt komponentdesign, og i en meget væsentlig rolle Esbensen rådgivende ingeniører som energispecialister på BOLIG+ energikoncept og tilhørende tekniske anlæg. Til at give gode råd og inspiration i konkurrenceprocessen var Dong Energy og Boligforeningen Ringgården tilkoblet.

Som TEAM+ skrev i ansøgning om prækvalifikation:

  • ”Vi dækker BOLIG+ kriterier med specialistviden”
  • ”Vi favner helheden og skaber nye sammenhænge med generalist viden og tilgang"

Et stykke inde i opgavebesvarelsen tilknyttes Bau-How, en boksproducent (dvs. færdige rumstore enheder fremstillet på fabrik), der med fabrikation i Letland, havde dansk systemgodkendelse på byggeri i op til 12 etager.

Lars Kvist, januar 2016