BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Dagslys

I de fem BOLIG+ forslag var det ikke umiddelbart muligt at imødekomme kravene i konkurrencebetingelserne for alle rum i alle lejligheder på grund af den nærliggende nabobygning mod øst. Og delvis på grund af lokalplanens forudsætning om en ret dyb bygning. Der er derfor i en vis udstrækning arbejdet med gennemlyste rum, som har vinduer til begge facader.

Dette har dog ikke været muligt i alle tilfælde på grund af lejlighedernes størrelse sammenholdt med ønsket om værelsesfordeling. I nogle tilfælde har man søgt at løse problemet ved at etablere køkkener og andre sekundære rum i åben forbindelse med lejlighedernes opholdsrum. På grund af bygningskroppens dybde og i nogle tilfælde de glaslukkede uderum er det dog tvivlsomt, hvor meget dagslys der kommer ind i bygningens kerne. 

Kravet om et transparensindeks ITr på mindst 12 % blev ikke overholdt af nogen af forslagene, når bygningen betragtes samlet. Her lå transparensindekset som angivet i nedenstående tabel. Det skal dog siges, at transparensindekset stiger en del, når der alene regnes på den enkelte lejlighed, hvor det i næsten alle tilfælde ligger over de anbefalede 12 %.

tabel

I Bygningsreglementet 2010 anføres det at: ” I arbejdsrum mv. kan dagslyset i almindelighed anses for at være tilstrækkeligt, når rudearealet ved sidelys svarer til mindst 10 pct. af gulvarealet eller ved ovenlys mindst 7 pct. af gulvareal, forudsat at ruderne har en lystransmittans på mindst 0,75.”. De 5 konkurrerende hold arbejder med noget højere vinduesprocenter, nemlig mellem 14,7 og 16,0 % af bruttoetagearealet.

Alle forslag arbejder med mere eller mindre gennemlyste lejligheder for de fleste lejligheders vedkommende. Der er dog i enkelte forslag arbejdet med mindre 1-værelses lejligheder, som af naturlige årsager ikke kan være gennemlyste. Ligeledes giver placeringen af trapperne i nogle forslag anledning til, at de omliggende lejligheder kun bliver delvist gennemlyste. 

dagslys

Kunstlys
Generelt er det ikke muligt at bestemme, hvilke belysningskilder, der skal benyttes i beboelse, men de projekterende hold har alle overvejet muligheden for energieffektive belysningskilder, fx LED belysning, til oplysning af bygningens fællesarealer. Det skal dog nævnes, at hvis beboernes el-forbrug skal holdes inden for den ramme som er udstukket for at bygningen kan blive energineutral, så er der behov for effektive belysningskilder, også i lejlighederne.

 

Kim B. Wittchen, august 2012