BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

El-systemet

BOLIG+ i Aalborg er som stort set alle andre bygninger tilsluttet det danske el-net. Det danske el-system er over en forholdsvis kort årrække gået fra at være baseret på et fåtal af meget store centrale anlæg til nu at være præget af svingende produktion fra vindmøller og produktionen fra en lang række decentrale mindre kraftvarmeanlæg – i høj grad baseret på naturgas.

Denne strukturelle ændring vil i de kommende år blive yderligere forstærket. Således står der i regeringsudspillet ”Vores Energi” november 2011, at i 2020 vil mere end 50 % af den danske elektricitet komme fra vindmøller.

Det betyder, at der i stigende grad vil forekomme især vindrige perioder, hvor der er rigeligt med el til meget lav pris at få i danmark, mens der i andre vindfattige perioder med højt forbrug vil være knaphed på el med høje priser til følge.

Og det betyder, at det vil være til gavn for funktionen af det samlede energisystem, hvis en BOLIG+ bygning kan aftage energi, når den er rigeligt og tilbagelevere energi, når der er knaphed på især el ved vindstille.

 

Søren Dyck-Madsen, oktober 2011