BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Fjernvarmen

BOLIG+ projektet er beliggende i Aalborg – på Nørresundby-siden af Limfjorden, og er således beliggende i et fjernvarmesystem med megen såkaldt ”overskudsvarme”. Denne overskudsvarme kommer til dels via udnyttelse af restvarmen ved kulbaseret el-produktion på Nordjyllandsværket og fra overskudvarme fra cementproduktion på Aalborg Portland. Fjernvarmen er således både rigelig og også relativ billig i Aalborg området.

Selve BOLIG+ projektet ligger i sammenhæng med en mere eller mindre samlet ny bebyggelse langs kajen ved Limfjorden. Denne bebyggelse er forsynet med fjernvarme, og der ligger således allerede fjernvarmerør for tilslutning ganske tæt på BOLIG+ projektet.

Takststrukturen i fjernvarmen i Aalborg og Nørresundby fjernvarme har en forholdsvis høj andel af betaling som fast afgift, og kun en mindre del af betalingen er variabel og følger varmeforbruget. Det betyder, at bygninger med højt varmeforbrug pr arealenhed favoriseres og bygninger med lavt varmeforbrug pr. arealenhed straffes. 

Aalborg har ikke som andre fremsynede kommuner en reduceret takst for tilslutningsafgift og fast afgift for lavenergibygninger ud fra princippet om, at lavenergibygninger har lavere effektbehov pr m2 end gennemsnitlige bygninger. Det betyder, at på trods af at en BOLIG+ bygning vil have meget lavere varmeforbrug pr arealenhed end gennemsnittet i Aalborg, så skal BOLIG+ alligevel betale det samme faste beløb pr arealenhed, hvilket kraftigt belaster økonomien i et BOLIG+ projekt.

Denne ”gammeldags” prissætning af fjernvarmen betyder, at den økonomisk tilskyndelse vil være at fravælge fjernvarmen selv med en helt optimal placering midt i et fjernvarmeområde med rigelig overskudsvarme.

 

Søren Dyck-Madsen, oktober 2011