BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Fjernvarme

60% af opvarmningsbehovet i danske bygninger dækkes i dag via fjernvarme. Fjernvarme er tiltænkt en endnu større rolle i forbindelse med et fossilt frit dansk energisystem i 2050, da opvarmningen af fjernvarmevandet kan ske ved hjælp mange kilder: solvarme, biomasse, spildvarme fra gasmotorer/generatorer, der kører på biogas, varmepumper, …

Aalborg har et veludbygget fjernvarmenet baseret på spildvarme fra industri og elproduktion. Det vil derfor være nærliggende at anvende fjernvarme til opvarmning. Men da BOLIG+ konkurrencen blev afholdt i 2009, var primær energifaktor for fjernvarme stadig 1 (BR08), hvor den i dag for lavenergiklasse 2015 (ca. lig lavenergiklasse 1 i BR08, som var kravet i konkurrencen) er 0,8. Flere af konkurrenceforslagene kommer med solvarme ned på bygningsklasse 2020, hvor primærenergifaktoren for fjernvarme er 0,6 (mens elfaktoren tilsvarende nedsættes til 1,8). Anvendelsen af fjernvarme er derfor i lavenergiklasse 2020 konkurrencedygtig med varmepumper med en COP på 3,0.

Da energifaktoren for fjernvarme i konkurrencen var 1, havde fjernvarme svært ved at konkurrere med varmepumper. Samtidigt er der en relativt høj tilslutningsafgift og fast afgift for fjernvarme i Aalborg, som gør det for dyrt at anvende fjernvarmen til et byggeri med så lavt varmeforbrug  pr. m² som BOLIG+. Det resulterede i, at fjernvarme kun indgår i to af forslagene, hvor fjernvarme i det ene forslag dog er kombineret med luft/luft varmepumpe. Et af forslagene uden fjernvarme har et alternativt forslag til fjernvarmeforsyning, hvor der dog også indgår en brugsvandsvarmepumpe.

Konkurrencebetingelserne åbnede dog op for, at de enkelte konkurrenceforslag kunne argumentere for en lavere primærenergifaktor, hvis de importerede fjernvarme fra returløbet på det omliggende fjernvarmenet. Kun et af forslagene argumenterede for dette

To af de ovenstående tre forslag til anvendelse af fjernvarme i BOLIG+ bygningen i Aalborg indeholder innovative løsninger: 

-et trebenet stik muliggør anvendelse af returvand til rumopvarmning

-en brugsvandsvarmepumpe muliggør, at bygningen udelukkende kan tilsluttes returledningen

 

Søren Østergaard Jensen, Oktober 2012