BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Fjernvarme med brugsvandsvarmepumpe

Øgetafkøling af returtemperaturen er en fordel i fjernvarmesystemer. I lavenergibygninger vil den nødvendige fremløbstemperatur til gulvvarme være så lav, at vandet i fjernvarmesystemets returledning direkte kan anvendes, mens denne temperatur er for lav til opvarmning af brugsvand.

Et hold foreslår udelukkende anvendelse af fjernvarmesystemets returledning som varmkilde. Dette forslag kan også anvendes i forbindelse med lavtemperatur fjernvarme, hvor fremløbstemperaturen er under den ønskede brugsvandstemperatur.

Via en fjernvarmeveksler anvendes fjernvarmesystemets returvand til rumopvarmning (gulvvarme), mens en varmepumpe booster den lave temperatur, så den bliver anvendelig for produktion af varmt brugsvand. Da det kun er 20-30°C som varmepumpen skal hæve temperaturen, har den en høj COP. Varmepumpen opvarmer i forslaget den øverste del af en brugsvandstank, mens solvarme opvarmer den nederste del af brugsvandstanken.

fjernvarme3

 

Søren Østergaard Jensen, Oktober 2012