BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Trebenet fjernvarmestik

Øgetafkøling af returtemperaturen er en fordel i fjernvarmesystemer. I lavenergibygninger vil den nødvendige fremløbstemperatur til gulvvarme være så lav, at vandet i fjernvarmesystemets returledning direkte kan anvendes, mens denne temperatur er for lav til opvarmning af brugsvand.

Et hold der udelukkende anvender fjernvarme som opvarmningskilde foreslår udnyttelse af varmen i fjernvarmesystemets returledning til rumopvarmning (gulvarme), mens brugsvandsopvarmningen tilsluttes fjernvarmens fremløbsledning, og returen fra brugsvandstanken enten ledes til fjervarmesystemets returledning direkte eller via gulvarmekredsløbet for at øge afkølingen.

fjernevarme

fjernvarme2

• fjernvarmefremløb tilsluttes varmtvandsbeholder

• fjernvarmeretur tilsluttes centralvarme

• centralvarmeretur tilsluttes en ekstra fjernvarmeretur (det tredje ben)

• fjernvarmeretur fra varmtvandsbeholder tilsluttes både alm. fjernvarmeretur (og kan efterkøles i centralvarmeanlægget) og den ekstra fjernvarmeretur (2 ventiler bestemmer hvilken retur, der skal leveres tilbage)

Ved anvendelse af returvarmen kan belastningen på fremløbssystemet reduceres afhængig af centralvarmesystemets temperaturkrav, fjernvarmetilslutningen kan reduceres, restvarme i returvandet udnyttes, og varmetabet i fjernvarmesystemet reduceres.

I ovenstående forslag opnås energineutralitet bl.a. ved at argumentere med, at primær energifaktorerne for fjernvarme i Aalborg er meget lav – også lavere end de 0,6 ved lavenergiklasse 2020 – på grund af, at udelukkende spilvarme fra industri og elproduktion sørger for opvarmningen.

 

Søren Østergaard Jensen, Oktober 2012