BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Hårde hvidevare

Husholdningens elforbrug vil i et energineutralt byggeri være i samme størrelsesorden eller større en energiforbruget til bygningens drift. Energiforbruget til hårde hvidevare vil udgøre op mod halvdelen af husholdningens elforbrug.

En husholdnings elforbrug (vask, madlavning, belysning, it, tv, radio, mm.) afhænger meget af, hvor mange el-apparater der er i boligen, og hvordan de bliver brugt.

Et af kravene i BOLIG+-konkurrencen var, at også husholdningernes elforbrug skulle dækkes af den energiproduktion, der foregår på matriklen. Da det mulige solcelleareal pr. bolig i etagebyggeri er beskedent, er det nødvendigt, at husholdningernes elforbrug holdes på et minimum.

På baggrund af en analyse af oplysninger om elforbruget for de bedste apparater på markedet blev det vurderet, at elforbruget i en BOLIG+ lejlighed på 100 m² med tre beboere i gennemsnit ville være 1725 kWh/år

Det er dog muligt yderligere at reducere en boligs elforbrug ved at tænke kreativt i forhold til hårde hvidevarerne i boligen:

- vaske- og opvaskemaskiner med varmt vand

- tørring af tøj uden brug af tørretumbler

- anvende gas til madlavning

- opbevaring af nogle fødevare i svaleskabe 

Ovenstående tiltag reducerer elforbruget ved at flytte forbruget over på andre energiformer.

 

Søren Østergaard Jensen, Oktober 2012