BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Tørring af tøj

Elforbruget til tørring af tøj ved hjælp af tørretumblere er i størrelsesordenen 125-150 kWh pr. lejlighed pr. år. Dette energiforbrug er beskedent pr. m², men i forbindelse med etagebyggeri med reduceret mulighed for placering af det nødvendige solcelleareal, er det nødvendigt at reducere energiforbruget, hvor det er muligt.

I den forbindelse foreslår fire hold genindførelse af gamle dyder i form at tørring at tøj ved ophængning i ventilerede omgivelser. Tre hold foreslår anvendelse af tørreskabe – to hold foreslår tørreskabe inde i boligen koblet til ventilationsanlægget, mens det tredje hold foreslår et naturligt ventileret tørreskab på altanen. Det sidste hold foreslår en tørregård på taget. Spørgsmålet er dog: i hvor stor udstrækning den sidste løsning vil blive brugt, da det kræver at tøjet bliver båret op og ned fra taget. 

Tørreskabe i boligen
Et hold anvender udsugningsluft fra badeværelse til tøjtørring i et tørreskab placeret i forbindelse med badeværelset. Tørreskabet designes med integrerede tørrestativer, der kan trækkes ud af skabene. Der antages en tørringstid på 12-24 timer, da der vil være et luftskifte på 15-20 gange i timen. Hvis der ønskes en hurtigere tørring vil der være mulighed for at montere en lille radiator i selve tørreskabet - dog med deraf forøget energiforbrug. I dette forslag påpeges det, at det også vil være muligt at tørre tøj i det fri på altanerne.

Det andet hold har også et tørreskab på badeværelset, men her ledes tør udeluft direkte til tørreskabet. Da dette hold arbejder med luftvarme, vil det være muligt via en varmeflade i ventilationsanlægget at opvarme indblæsningsluften for at reducere tørretiden. Der er dog ikke regnet på, hvor meget ekstra energi denne forcerede tørring vil medføre. 

tørrerum

Tørring udenfor boligen
Det tredje hold foreslår tørreskabe på altanerne, som er naturligt ventilerede, mens det fjerde hold mere traditionelt vil indrette en tørregård i forbindelse med et opholdsareal på den del af taget, der vender væk fra Limfjorden.

tørreskab2

plan

 

Søren Østergaard Jensen, Oktober 2012