BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Vaske- og opvaskemaskiner med varmt vand 

Traditionelt anvendes elektricitet til at varme vandet op i vaske- og opvaskemaskiner, men der findes maskiner på markedet, der enten direkte tager varmt brugsvand ind eller har en varmeveksler, hvor fjernvarme eller varmt brugsvand indirekte kan opvarme vandet i maskinen.

To hold vil reducere husholdningernes elforbrug ved at anvende vaske- og opvaskemaskiner med varmt vand. Dette leder dog til en forøgelse af varmtvandsbehovet. Men denne forøgelse er mindre end besparelsen, da el-forbrug i bygningsreglement 2008, 2010 og lavenergiklasse 2015  skal ganges med 2,5.

Det ene hold angiver en årlig elbesparelse på 4,3 kWh/m² (efter at være ganget med 2,5), mod en årlig forøgelse i opvarmningsbehovet til varmt brugsvand på 1,7 kWh/m².

Det andet hold regner med en besparelse på 5,3 kWh/m² (efter at være ganget med 2,5), mod en årlig forøgelse i opvarmningsbehovet til varmt brugsvand på 2,3 kWh/m².

Der kan således spares et elforbrug på omkring 6.500 kWh/år (ikke ganget med 2,5). Dette svarer til en installeret solcelle-effekt på 7,5 kW ved en god placering, som igen svarer til et solcelleareal på 45-70 m² eller 3-4 % af det vindende holds solcelleareal. Da det vindende hold valgte at placere solceller øst-vest for at øge arealet med solceller, men herved også acceptere en dårligere virkningsgrad, så svarer besparelsen ved at anvende varmt vand i virkeligheden til en endnu større del af det vindende holds solcelleareal.

 

Søren Østergaard Jensen, Oktober 2012