BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Intelligent og betjeningsvenlig

Selvom bygning, komponenter og installationer er gennemtænkte og hver især er energieffektive, kan kombinationen af disse lede til et højere energiforbrug og dårligere indeklima end forventet, fordi forskellige dele styres forkert i forhold til hinanden, eller i værste fald direkte modarbejder hinanden. Beboeren har desuden stor indflydelse på boligens energiforbrug.

BOLIG+’s andet dogme omhandler derfor, at boligen skal være intelligent og betjeningsvenlig. Konkurrenceprogrammet angiver således, at boligen skal forsynes med systemer, der via overvågning, måling og behovsstyring kan bidrage til energineutraliteten, samtidig med at de øger boligens brugsværdi.

Boligen skal forsynes med en letforståelig, løbende tilbagemelding om energiforbrug og energiproduktion til beboerne, da dette sammen med en pædagogisk brugerflade til styring af boligens funktioner kan bidrage til et reduceret energiforbrug og et bedre indeklima.

Som et minimum var kravet, at elforbruget til bygningsdrift og til hver husholdning samt produceret el bliver logget og visualiseret sammen med energiforbruget til rum- og brugsvandsopvarmning plus produceret solvarme. 

I konkurrencen blev der lagt vægt på veldokumenterede sammensætninger af kendte løsninger, samt at de foreslåede systemer i videst muligt omfang anvender åbne standarder (plug and play-egnede) med udvidelsesmuligheder og gerne trådløs kommunikation.

De fem hold har primært fokuseret på at beskrive, hvordan: 

- indeklimaet og energiforbruget i den enkelte bolig kan styres

- indeklima og energiforbrug visualiseres for den enkelte beboer

- hvilke systemer der anvendes til styring af indeklima og energiforbrug 

Der var i konkurrencematerialet ikke krævet dokumentation af energiforbruget for det anvendte styrings- og visualiseringskoncept, hvilket er en mangel, da energiforbruget til dette indgår i ”det skjulte elforbrug”, som kan udgøre en stor andel af energiforbruget i lavenergibyggeri, hvis der ikke er fokus på at reducere disse typisk oversete energiforbrug.

 

Søren Østergaard Jensen, Oktober 2012