BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Styring af den enkelte bolig 

For at sikre et godt indeklima og et lavt energiforbrug i en bolig er det vigtigt, at boligen styres i forhold til de aktuelle behov.  

Alle hold anvender individuel styring af varmen i hvert rum i boligen – også de to hold der foreslår boligerne opvarmet ved hjælp af luftvarme. For at undgå overophedning anvender tre hold styret naturlig ventilation.

Behovstyret ventilation reducerer typisk elforbruget og varmetabet og kan samtidigt bidrage til et bedre indeklima, hvis ventilationen styres på fornuftig vis. Fire hold angiver behovsstyring af den mekaniske ventilation, men kun to hold beskriver styringen af ventilationen. De angiver begge styring af det mekaniske balancerede ventilationsanlæg med varmegenvinding på baggrund af både fugt og CO2, samt styring af naturlig ventilation på baggrund af temperatur. Den præcise styring og placering af sensorer er dog ikke angivet i konkurrencebidragene.

Udover styring af indeklimaet i boligen foreslår fire hold i forskellig detaljeringsgrad styring af stikkontakter og lampeudtag – det femte hold anvender et system, hvor dette også kan integreres, men nævner ikke muligheden. Styring af stikkontakter og lampeudtag giver mulighed for forprogrammering af forskellige scenarier – f.eks. ”Hjemme”, ”Ude”, ”Nat” og ”Ferie”, hvor et tryk et centralt sted i boligen bevirker, at kun lige det nødvendige antal stikkontakter er strømførende. Ligeledes kan ét tryk sikre, at lyssætningen fra flere lamper i f.eks. stuen giver den rette stemning til ”hygge”, ”biograf/tv”, ”gæster”, mm. 

Tre hold foreslår det intelligente system udvidet med røgmeldere og/eller PIR-sensorer for på den måde også at virke som et alarmsystem. 

Et hold foreslår desuden, at den intelligente styring kan tænde for vaskemaskine og opvaskemaskine med varmtvandindtag når der er overskud af solvarme. For eksempel om formiddagen således at varmedepot kan opvarmes i løbet af dagen og være klar til morgenbadet. Dette vil øge effektiviteten af solvarmeanlægget.

Spørgsmålet er dog, om de foreslåede tiltag er tilstrækkelige simple og betjeningsvenlige til faktisk at blive anvendt – eller at blive anvendt korrekt. Hvis de ikke anvendes eller anvendes forkert, vil der ikke være energimæssig gevinst ved installationen, hvor det så kan ende med et øget energiforbrug ved forkert anvendelse og til selve styringsenhedernes interne energiforbrug. 

 

Søren Østergaard Jensen, Oktober 2012