BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Visualisering

En årlig energiregning giver ringe mulighed for brugeren at finde ud af, hvordan energiforbruget kan reduceres. Et af kravene i BOLIG+ konkurrencen var derfor, at energiforbrug og -produktion skulle måles og præsenteres på kvarterbasis. 

Desuden var kravet, at de målte energiforbrug og energiproduktionen automatisk skulle overføres til det daværende Elsparefondens server, hvorfra det er muligt, at se de målte værdier.

Udover adgang til målte energiforbrug via det daværende Elsparefonden, foreslår fire hold en skærm i hver bolig, mens det sidste hold foreslår en fælles skærm i hver opgang, hvor det er muligt direkte at se faktiske målte energiforbrug (både egen og bygningens) og den faktiske energiproduktion fra bygningens vedvarende energianlæg. Skærmene er omtalt under Systemer til styring.

 

Søren Østergaard Jensen, august 2012