BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Mikrovindmøller 

Indenfor de senere år er der kommet flere såkaldte husstandsvindmøller på markeder, der kan placeres på bygninger, da støj og vibrationer er reduceret i forhold til traditionelle vindmøller.  

BOLIG+ bygningen var tænkt placeret i den vestlige udkant af Aalborg, en placering der er karakteriseret ved en høj grad af vestenvind. To hold har derfor indarbejdet microvindmøller i deres forslag.

Problemet med generering af el med microvindmøller er, at disse producerer samtidigt med de store vindmøller. Dvs. de producer ofte, når der i forvejen er nok vindmølle-el i el-nettet, og producer ikke eller for lidt, når der mangler vindmølle-el i nettet. El produceret med microvindmøller har derfor en lavere anvendelighed end el produceret med solceller, der typisk ofte er ude af face med vindmølle-el.

Begge hold anvender vindturbiner fra firmaet Aerotecture International. I det ene holds forslag placeres 14 vindturbiner på taghjørnerne af bygningen, som er opført som en ”trappe”.

De andet hold undersøger både lodrette og vandrette vindturbiner men ender med at foreslå en vandret placering på tårnet mod vest – i alt 7 vindturbiner. I den sidste løsning er vindturbinerne integreret øverst i den vestvendte dobbeltfacade.

microvindmøller

Vindturbiner. 7 på både øst- og vestvendte hjørner

microvindmøller2

Der er en del usikkerhed om produktionen fra vindturbiner. Holdet med de 14 lodrette vindturbiner antager en årlig produktion på 44.000 kWh, mens holdet med de 7 vandrette vindturbiner anslår en årlig produktion på 7.000 kWh. Under alle omstændigheder er det et beskedent energibidrag til en bygning på 7000 m²: 1-6 kWh/m², men kan være det, der lige mangler for at opnå energineutralitet.

 

Søren Østergaard Jensen, Oktober 2012