BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Opvarmning

Rumopvarmningsbehovet i energineutralt byggeri må nødvendigvis være meget lavt for at begrænse det nødvendige solcelleareal. Brugsvandsbehovet er i princippet identisk med brugsvandsbehovet i traditionelt byggeri, men i energineutralt byggeri vil det typisk være større end rumopvarmningsbehovet.

Filosofien bag lavenergikonceptet Passiv House har været, at rumopvarmningsbehovet kan reduceres så meget (til max 15 kWh/m² pr. år), at opvarmningen kan klares via ventilationsluften f.eks. i form af en boligventilationsvarmepumpe assisteret af en lille elvarmeflade. Et sådant opvarmningssystem er dog ikke tilladt (jvf. BR08 og BR10), da hvert rum i boligen skal kunne reguleres individuelt. 

For at tage højde for, at beboerne typisk ønsker en højere rumtemperatur end de 20°C, som er specificeret i SBi Anvisning 213 (Be06/Be10), blev holdene bedt om at dokumentere energineutraliten ved en rumtemperatur på 22°C. 

I alle konkurrencebidrag er der enten arbejdet med gulvvarme i hele lejligheden eller luftvarme med en varmeflade for hvert rum i kombination med gulvvarme til komfortopvarmning af badeværelserne.

For at reducere opvarmningsbehovet for varmt brugsvand foreslår to hold tiltag for at reducere den tappede mængde brugsvand. Tre af holdene foreslår desuden tiltag til at begrænse cirkulationstabene fra brugsvandskredsen.

Tre af holdene anvender solvarme til at dække en del af opvarmningsbehovet og behovet for varmt brugsvand.

 

Søren Østergaard Jensen, Oktober 2012