Oprettet Mandag, 01 oktober 2012 16:57

Varmt brugsvand

Nettoopvarmningsbehovet til varmt brugsvand i boliger vil i lavenergibygninger ofte være større end nettobehovet til rumopvarmning. I energineutralt byggeri er det derfor vigtigt at begrænse dette opvarmningsbehov mest muligt samt at anvende effektive installationer og vedvarende energi til at producere den nødvendige varme.

I konkurrence er det beregningsmæssige varmvandsbehovet jvf. SBi Anvisning 213 (Be06/Be10) forøget fra 250 til 375 l/m² pr. år for at opnå et mere realistisk varmtvandsforbrug. Herved forventes en bedreoverensstemmelse mellem beregnet energiforbrug og, hvad der kan måles efter ibrugtagningen af bygningen. Baggrunden for de 375 l/m² pr. år er et erfaringstal på 40 l varmtvand pr. person pr. dag.

To hold argumentere med, at bedre vandbesparende armaturer kan spare mellem 18 og 33% af det varme brugsvand. Disse to hold når derfor ned på henholdsvis 304 og 252 l/m² pr. år. De tre andre hold anvender konkurrencens værdi på 375 l/m² pr. år. De to hold, der reducerer mængden af tappet varmt vand, forøger dog varmtvandsforbruget (dog ikke i samme grad som det ovenfor er reduceret) ved at have varmtvandstilslutning til vaske- og opvaskemaskiner.

I etagebyggeri er cirkulationsledninger nødvendige for at kunne overholde Vandnormens krav om varmt vand indenfor 10 sek. efter start af tapning. En cirkulationsledning betyder dog et ekstra varmetab og elforbrug til en pumpe. Ét hold foreslår at reducere dette varmetab ved at udføre cirkulationsledningen som rør i rør, hvor det varme vand til tappestederne køber i det inderste rør, mens returvandet løber i det yderste rør. Dermed er der kun varmetab for den halve længde rør i forhold til ét frem- og ét returrør. To hold foreslår, at cirkulationspumpen slukkes, når der ikke er brug for varmt vand, hvilket dog næppe er ret lange perioder i en bygning med 60 boliger og 180 beboere. Herved kan der spares el til pumpen og noget varme. 

Tre hold anvender solvarme til opvarmning af brugsvand. Følgende kombinationer anvendes: 

- et hold anvender udelukkende fjernvarme.

- to hold anvender solvarme kombineret med varmepumpe.

- et hold anvender varmepumpe.

- et hold anvender solvarme kombineret med fjernvarme.

 

Søren Østergaard Jensen, Oktober 2012