BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Overophedning

Overophedning af en bygning eller en del af en bygning er et stigende problem i takt med at kravene til isolering stiger. Det er imidlertid muligt at minimere eller helt undgå problemer med overophedning ved at have opmærksomhed på problematikken i designfasen, og ved på et tidligt tidspunkt i processen at etablere et tæt samarbejde mellem arkitekt og ingeniør.

I beregningen af en bygnings energiforbrug i forbindelse med byggesagsbehandling bliver overhedning straffet med et ekstra, imaginært energiforbrug. Dette optræder hvis der beregnes en indetemperatur som overstiger 26 °C. I dette tilfælde forøges bygningens energiforbrug med den energimængde som ville kræves i et mekanisk køleanlæg for at bringe indetemperaturen ned til 26 °C. I BOLIG+ sammenhæng betragtes det termiske indeklima at være tilfredsstillende, hvis der ikke optræder overtemperaturstraf i beregningen af bygningens energiforbrug. 

I de endelige beregninger med Be06 af bygningernes energiforbrug blev der ikke beregnet straf for høje indetemperaturer i nogen af forslagene.

- Metoder til reduktion af overophedning

- Reduktion af overophedning i forslagene

 

Kim B. Wittchen, august 2012