BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Metoder til reduktion af overophedning

Der findes en række metoder til at reducere risikoen for overophedning af en bygning. Metoderne oplistes her i den rækkefølge som de bør introduceres i byggeriet for at opnå en energioptimeret løsning. Naturligvis er den bedste løsning først at reducere de interne belastninger som fx udstyr og belysning. Dette er dog ikke muligt i forbindelse med byggesagsbehandling, hvor beregningen af bygningens energiforbrug skal ske under standardforudsætninger.

1) Omhyggelig design af bygingen så solindfaldet optimeres både med hensyn til udnyttelse af sol til passiv opvarmning om vinteren og for reduktion af solbelastningen om sommeren. Her skal man bl.a. være opmærksom på, at altaner og terrasser både kan medvirke til at afskære solen om sommeren og samtidig lade den lave vintersol slippe ind i bygningen. Man må dog ikke glemme at disse konstruktioner samtidig reducerer tilgangen af dagslys. En lukket altan vil desuden tilføre et eller flere ekstra glaslag, som vil medføre en væsentlig reduktion af tilgangen af dagslys. 

2) Etablering af forøget naturlig ventilation om natten om sommeren (kun beregningsmæssigt muligt i andre bygningstyper end boliger). Dette kan sikres ved etablering af manuelt eller automatisk styrede vinduer eller lemme, som kan stå åbne uden risiko for indbrud ad denne vej.

3) Etablering af forøget naturlig ventilation om sommeren. Dette kan sikres ved etablering af manuelt eller automatisk styrede vinduer eller lemme, som kan stå åbne, også når beboerne ikke er hjemme.

4) Etablering af bevægelig solafskærmning. Den bevægelige solafskærmning har den kvalitet, at den ikke reducerer solindfaldet, når der er behov for opvarmning, men at den hurtigt kan bringes i anvendelse, når behovet opstår. Hvis det er muligt, bør der benyttes en udvendig bevægelig solafskærmning for at opnå den bedste effekt.

5) Valg af glastype, som reducerer solindfaldet (varmen), men samtidig lader så meget dagslys som muligt slippe ind i bygningen. I denne forbindelse skal det nævnes, at der kommer et ikke ubetydeligt solindfald gennem nordvendte vinduer om sommeren.

6) Etablering af mekanisk køling (når alt andet er implementeret). 

- Reduktion af overophedning i forslagene

 

Kim B. Wittchen, august 2012