BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Reduktion af overophedning i forslagene

Tre af de konkurrerende hold har arbejdet med muligheden for lukning af bygningens øst- og vestvendte altaner. Dette reducerer solindfaldet og tilgangen af dagslys til boligerne og øger samtidig risikoen for reduceret naturlig ventilation via de vinduer, som vender ud mod altanerne.

Ingen af de konkurrerende hold har arbejdet med forskellige glastyper for de forskellige orienteringer af bygningens vinduer. Nedenstående tabel opsummerer de konkurrerende holds valg med hensyn til vinduer og døre mod det fri.

tabel

Tabellens kolonner viser: 

2) Det samlede areal af alle vinduer og døre mod det fri,

3) Et mål for bygningens transparens, udregnet som arealet af vinduer/døre gange glasandelen gange rudens solenergi-transmittans,

4) Den arealvægtede U-værdi for bygningens vinduer,

5) Den arealvægtede solafskærmning som er benyttet (0-1, hvor 0 er 100 % effektiv solafskærmning og 1 angiver vinduer uden solafskærmning).

Et enkelt af de konkurrerende hold har arbejdet med solafskærmning, som alene benyttes om sommeren. De øvrige hold har benyttet en solafskærmning, som er i drift så snart, der er direkte sol på vinduet.

Ekstra ventilation om sommeren kan også medvirke til at holde indetemperaturen nede. Her har alle hold arbejdet med muligheden for at forøge ventilationen om sommeren, enten som naturlig ventilation eller ved at forøge den mekaniske ventilation. I tabellen nedenfor ses den gennemsnitlige ventilationsrate om vinteren og den maksimale ventilationsrate om sommeren for de fem forslag, udtrykt i l/m² s (0,3 l/m² s, svarer til et luftskifte på ca. 0,5 gange pr. time).

Tre af holdene benytter naturlig ventilation til at opretholde et gode indeklima om sommeren.

tabel2

 

Kim B. Wittchen, august 2012