BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Passive energiløsninger

Der findes en række passive løsninger til at sikre energieffektiviteten for en bygning. I nedenstående artikler gives en række (ikke udtømmende) eksempler på sådanne passive løsninger.

Ved passive løsninger forstås løsninger, som er fuldt integreret i bygninger og benyttes til andre (primære) formål, men som sidegevinst har evnen til at udnytte vedvarende energi til opvarmning, belysning, eller klimatisering af bygningen. Løsningerne er yderligere karakteriseret ved at være selvvirkende, dvs. ikke eller kun i meget begrænset omfang at have behov for mekaniske installationer til at drive energistrømmen.

- Lukkede uderum som bufferzoner

- Vinduer

- Klimaskærmen

- Geografisk placering

 

Kim B. Wittchen, august 2012