BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Geografisk placering

I konkurrencen i Aalborg var byggefeltet orienteret nord-syd med et krav fra kommunen om at bygningens højst måtte være 6 etager i den nordlige ende af byggefeltet og 10 etager mod Limfjorden i byggefeltets sydlige ende. Denne orientering er ikke optimal med hensyn til udnyttelse af solenergi i det nuværende energisystem, men en del af den lokale kontekst som de konkurrerede skulle forholde sig til, hvilket klart kan ses af de fire BOLIG+ forslag.

Et enkelt af de konkurrerende hold valgte derimod helt at se bort fra kravene i lokalplanen, og designede deres forslag med 11 etager i den nordlige ende af byggefeltet og et stort skrånende tag som endte i fjorden via en bue over fjordvejen. Forslaget blev erklæret u-konditionsmæssigt, da det klart overskred lokalplanens krav og på ingen måde tog hensyn til den bagvedliggende bebyggelse m.v. og er derfor ikke vurderet på samme niveau som de øvrige forslag.

geografisk-placering

De fire forslag har som følge af lokalplanens krav alle i princippet et 10 etagers tårn vendende mod Limfjorden og en lavere 6 etagers bagbygning mod nord. Forslagenes hovedfacader vender dermed mod øst hhv. vest. I tre forslag arbejdes der med uopvarmet inddækning af en eller begge facader. Dette indebar imidlertid at bebyggelsesprocenten blev overskredet i forhold til rammerne som var udstukket i lokalplanen.

 

Kim B. Wittchen, august 2012