BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Potentialer for produktion af vedvarende energi på matriklen

BOLIG+ konceptet har behov for energiproduktion på matriklen for at dække det private el-forbrug og også det (lave) varmeforbrug til varmt vand og opvarmning.

Kravet kan enten dækkes via egenproduktion på matriklen, som umiddelbart dækker (en del af) forbruget, eller det kan dækkes gennem import/eksport af energi, hvor eksporteret energi fra matriklen til de omliggende energisystemer er lig med eller større end den energi som importeres fra samme energisystemer. Dette under hensyntagen til kravene om anvendelighed og kvalitet. Potentialerne for VE-energiproduktion på matriklen findes i omgivelserne i form af luft, jord, sol og vand. Energiproduktionen skal i BOLIG+ ske inden for matrikelgrænserne, men kan også omfatte VE-potentialer beliggende på umatrikulerede arealer såsom fjorden.

 

Søren Dyck-Madsen, oktober 2011