BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Anvendelse af ”spildvarme”

BOLIG+ projektets beliggenhed betyder, at der er mulighed for at tilslutte BOLIG+ til returløbet fra fjernvarmen. Et energineutralt BOLIG+ projekt har ikke behov for høje temperaturer til opvarmningsformål, og der er tilstrækkelig høj temperatur til stede i returløbet fra en ikke så god udnyttelse af varmen i fjernvarmen fra områdets andre bebyggelser.

Udnyttelse af returvarmen er næsten energimæssig gratis, idet en sænkning af returløbets temperatur på fjernvarmen betyder, at mere spildvarme kan udnyttes til genopvarmning af fjernvarmevandet. Returløbsvarmen har lav energikvalitet og er meget lidt anvendelig eller direkte uanvendelig for det omliggende energisystem, hvorfor en udnyttelse af denne energi vil favorisere BOLIG+ i overholdelsen af kravene til mindst samme kvalitet og anvendelighed af eksporteret energi som i importeret energi.

Anvendes sådanne meget lave temperaturer til at dække selve opvarmningsdelen, så skal der etableres særskilte løsninger til produktion af det varme vand. Det kan være solfangere i kombination med en brugsvandsvarmepumpe, som hæves temperaturen af fjernvarmen til brugsvandsformål i perioder, hvor solen ikke kan klare tilstrækkelig opvarmning.

Endvidere betyder lave krav til temperaturniveau i fjernvarmen, at det med tiden bliver lettere og mere energieffektivt at introducere varme produceret fra vedvarende energikilder.

Der er allerede installeret såkaldte ”dyppekogere” i flere danske fjernvarmesystemer, hvor ”overskydende” el fra vindmøller kan bruges til direkte produktion af varmt vand. Dette forventes i løbet af nogle år at blive suppleret med store varmepumper i fjernvarmesystemerne, der med en betydelig højere effektivitet kan udnytte den til tider rigelige el-produktion, som vil komme med den stigende fluktuation i el-produktionen. Tilslutning til fjernvarmemed lavt temperaturbehov vil forbedre varmepumpernes energieffektivitet og dermed forbedre det samlede energisystems mulighed for at udnytte samspilsmuligheden mellem el og fjernvarme.

 

Søren Dyck-Madsen, oktober 2011