BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Fleksibel anvendelse af fluktuerende el-produktion

Bygninger, som er indrettet til delvis at afpasse sit el-behov efter prisen eller tilgængeligheden af el i energisystemet vil få en økonomisk fordel, såfremt el-forbrug betales på timebasis.

For BOLIG+ er det lige så relevant at beskrive, at egenproduktionen af el på matriklen også må tage hensyn til det omliggende energisystem. El produceret på tidspunkter, hvor forbruget er højt, og hvor produktionen er lav på grund af manglende vind, vil have høj anvendelighed, mens el produceret på tidspunkter, hvor forbruget er lavt, og hvor der er rigelig vind vil have lav anvendelighed, også selvom den kan lagres lokalt. 

I praksis betyder det, at el produceret på solceller vil have klart højere anvendelighed end el produceret på bygningsplacerede mikrovindmøller, der stort set altid vil producere, når der i forvejen er rigeligt med el og stort set aldrig vil producere, når der er manglen på el pga. vindstille.

 

Søren Dyck-Madsen, oktober 2011