BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Fleksibel drift af varmepumper med lagerkapacitet

Hvis der anvendes et jordvarmeanlæg, så kan dette dels suppleres direkte med varme fra solfangere, og dels anvende en lagring af overskydende varme fra sommerproduktionen af varme baseret på sol.

Der kan etableres lokale varmelagre, ligesom bygningens eventuelle anvendelse af gulvvarme giver en betydelig lagerkapacitet på op til et par dage. Herved kan opnås den fleksibilitet, at varmepumpen kun behøver at køre, når der er rigelig og billig el i energisystemet, og kan standses når der er høje el-priser ved vindstille, og/eller hvor der er høje forbrug f.eks. fra virksomheder eller private el-forbrug i spidstimerne.

Det forventes, at der om nogle få år vil være etableret et langt bedre markedssystem for fleksible ydelser, som kan medvirke til at stabilisere det samlede danske energisystem. Varmepumper med lagerkapacitet til fleksibel drift kan bidrage væsentligt til stabilisering af el-systemet på lige fod med eller endda bedre end fleksibel opladning af el-biler forventes at kunne. En sådan fleksibilitet vil derfor have en stigende økonomisk og systemmæssig værdi i det fremtidige energisystem.

 

Søren Dyck-Madsen, oktober 2011