BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Forslag til fleksibelt energiforbrug

Selvom fleksibelt energiforbrug ikke var en del af konkurrence-kravene beskriver to hold, hvordan deres design kan medvirke til at stabilisere elforsyningen.

Et hold vil gemme overskudsstrøm/billig el som varme i opvarmningssystemets 40 m³ vandbeholder. Beholderen lades op ved hjælp af en væske/vand varmepumpe, hvor fjorden er varmekilden. Samme hold foreslår anvendelse af batterier, så strømmen til bygningen kan afbrydes midlertidigt, når elnettet er ustabilt.

Et andet hold foreslår udjævning af elproduktionen ved hjælp af elektrolyse og brændselsceller. Ved overproduktion af el fra solcellerne produceres brint, som kan lagres. Brinten omdannes igen til el i et brændselscelle-anlæg. Varmen fra disse to processer lagres i en 720 liter beholder med paraffin.

Ingen af de to hold gennemfører dog en rentabilitetsanalyse på disse forslag, og kan derfor ikke dokumentere om det samlede økonomikrav overholdes ved anvendelse af sådanne løsninger.