BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Skjult elforbrug

I en Be10 beregning medtages ikke alle elforbrug til bygningens drift - specielt ikke i forbindelse med etagebyggeri. F.eks. medtages ikke el til elevatorer, trappelys, lys i kælderen, brandspjæld, dørtelefoner, fælles TV-anlæg, målere, energistyring mm., hvilket kan udgøre et ikke ubetydeligt energiforbrug.

I konkurrencekravene vedr. energineutralitet indgik udover elforbrug til bygningens drift i Be10 (dengang Be06) og husholdningernes elforbrug også elforbrug i fælles faciliteter i form af belysning på trapper og fælleslokaler samt udendørslys på bygningen. Der indgik ikke lys på udendørsarealer, da dette område ikke var omfattet af konkurrencen.

Kravet indgik i BOLIG+, både for at det beregnede energiforbrug skulle passe så godt som muligt med de efterfølgende faktiske målte energiforbrug, men også fordi fraværet af krav til disse el-forbrug i etagebyggerier i BR10 betyder, at der ofte ikke er fokus på minimering af energiforbrug på bygningskomponenter, som ikke er omfattet af enten komponentkrav eller totalenergikravet. BOLIG+ konkurrencen viste dog, at kravet til dokumentation af elforbruget til fællesfaciliteter skulle være pindet mere ud, da dette elforbrug normalt ikke indgår i projekteringen, hvorfor det ikke ligger lige for at få alle disse elforbrug med i beregningerne.

Et hold har dog på eget initiativ medregnet elforbruget til bygningernes elevatorer. Dette hold antager et årligt elforbrug på 2,57 kWh pr. m² etageareal, hvilket i dette tilfælde udgør 12,5 % af bygningens samlede energiforbrug. I en efterberegning for det vindende forslag blev det fundet, at trappelys og elevatorer vil udgøre 0,86 kWh/m² etageareal. Det lyder ikke af meget, men kræver alligevel i størrelsesordenen ekstra 25 m² perfekt placerede meget gode solceller.

Der er forskellige typer af elevatorer på markedet med forskellige pladskrav og deraf følgende teknologivalg og energiforbrug. I debatten om krav til lavenergibyggeri klasse 2020 var elevatorer på dagsordenen, og den daværende Erhvervs- og Byggestyrelse ville overveje at indføje energikrav til elevatorer i kommende bygningsreglementer. 

Efter BOLIG+ konkurrencens gennemførelse er der kommet en ny brandnorm, der kræver, at brandspjæld skal være elektriske, forstået på den måde, at de skal klappe i, når strømmen går. Tidligere skete dette mekanisk ved, at en brandsnor brændte over. Den nye type brandspjæld kan have et konstant elforbrug på 16 W. Når der er 2 stk. pr. lejlighed, giver det et årligt standbyforbrug på 2 kWh/m² etageareal, hvilket ifølge ovenstående mindst vil kræve 60 m² ekstra solceller. Det er derfor vigtigt at undersøge markedet for brandspjæld, for at finde de mindst energikrævende, idet der findes brandspjæld med et væsentligt lavere effektforbrug end 16 W. Og det er vigtigt at  efterspørge brandspjæld, der er optimeret energimæssigt, for herigennem at drive udviklingen mod lavere stand-by forbrug.

For at kunne erklæres energineutral skal hele energiforbruget i en bygning dækkes via energiproduktion på matriklen. Det er derfor meget vigtigt, at alt energiforbrug indgår og opgøres – herunder også til energistyringsudstyr og det måle- og visualiseringsudstyr, der skal informere beboerne om deres energiforbrug. Mange energiforbrug medregnes i dag ikke i forbindelse med projektering af bygninger.  

En af konklusionerne fra konkurrencen er derfor, at det er nødvendigt at udbygge vejledningen til dokumentation af energineutralitet i BOLIG+ med en tjekliste, således at ingen skjulte energiforbrug bliver overset i fremtidige BOLIG+ projekter. Og at det bør overvejes at indføje krav til disse skjulte energiforbrug i kommende bygningsreglementer enten som komponentkrav og/eller ved at inddrage dem under totalenergikravene. I det sidste tilfælde er det vigtigt, at disse elforbrug eksplicit nævnes i kravene, da BOLIG+ konkurrencen tydelig viste, at viden om disse energiforbrug er for lille til, at de automatisk kommer med i beregningerne. 

 

Søren Østergaard Jensen, Oktober 2012