BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Solenergi 

Da det ikke er muligt helt at eliminere energiforbruget i en bygning, er det nødvendigt at producere vedvarende energi på matriklen for, at bygningen på årsbasis kan være energineutral. Her er solenergi en oplagt mulighed. Ydermere er solenergi ofte ikke i fase med vindenergi, hvorved sol-el produceret på en bygning kan hjælpe med til at stabilisere det distributions-elnet, bygningen er koblet til. Sol-el medvirker dermed til at overholde kravet om, at energien som leveres tilbage til nettet er af mindst samme kvalitet og anvendelighed som den energi, der modtages fra nettet.

På en sydvendt flade, der hælder 45°, indstråles årligt i Danmark ca. 1.200 kWh.  Det betyder, at for at et 150 m² parcelhus med 3 beboere bygget efter lavenergiklasse 1 (BR08) (konkurrencekravet ≈ lavenergiklasse 2015 i BR10) inkl. et lavt el-forbrug til husholdningen (svarende til kravene i BOLIG+ konkurrencenhar brug for et 35-60 m² godt placeret solcelle-areal på taget afhængig af effektiviteten af solcellerne (når elektricitet har en primærenergifaktor på 2,5). Det er der normalt let plads til på en-familieshuse, men for etagebyggeri er tagearealet pr. bolig væsentlig mindre end for en énfamiliebolig og dermed ofte ikke tilstrækkeligt. Derfor må der tænkes kreativt og andre flader må også tages i brug for at opnå energineutralitet.

For den udvalgte grund i Aalborg reducerer lokalplanen yderligere mulighederne for at finde velegnet placering for solceller og solfangere. Grunden er placeret på den nordlige bred af Limfjorden. De bagvedliggende boliger er relativt lave – op til tre etager. Derfor angives i lokalplanen, at BOLIG+ bygningen skal have et 10 etager højt ”tårn” mod vandet og et 6 etages baghus vendende mod det eksisterende byggeri. Det betyder, at tårnet mod fjorden skygger for sydsolen på en større eller mindre del af taget på baghuset afhængig af årstiden. Det første stykke af baghusets tag bag tårnet kan derfor ikke bruges til solceller eller solfangere.

solenergi

solenergi2

Opfyldelsen af energineutraliteten ved hjælp af egenproduktion af energi på matriklen fra solen er derfor vanskeligere med de givne betingelser i Aalborg end for en optimalt indrettet placering og lokalplan. Kan energineutraliteten derfor løses i projektet i Aalborg, vil muligheden for udbredelse af konceptet til andre lokaliteter gøres enklere, idet der kun i få tilfælde vil være optimale betingelser til stede for etagebyggerier.

Alle fem konkurrencehold anvender solceller for at opnå energineutralitet, mens kun tre hold også anvender solvarme.

 

Søren Østergaard Jensen, Oktober 2012