BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Solvarme

Solvarme er i dag som regel en kosteffektiv måde at dække en stor del af energiforbruget til brugsvandsopvarmning specielt i etagebyggeri, hvor det drejer sig om store anlæg. Solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning dimensioneres ofte til at dække 95% af brugsvandsopvarmningen om sommeren og op til 75% af det årlige brugsvandsopvarmningsbehov.

De tre hold, der anvender solvarme, anvender 135, 203 og 400 m². Solvarmeanlæggene på 203 og 400 m² er kombineret med en varmepumpe. Herved øges effektiviteten af både varmepumpen og solvarmeanlægget.

Der er i de tre forslag anvendt tre forskellige former for solfangere: traditionelle effektive plane solfangere, vakuum solfangere og PV/T solfangere.

- Solfangerarealet på 135 m² består af 10 traditionelle højtydende plane solfanger á 13,5 m² som normalt anvendes i forbindelse med solvarme i fjernvarmesystemer. 

- Solfangerarealet på 203 m² består af såkaldte PV/T solfangere som i princippet er traditionelle solfangere, men hvor der er lagt solceller på solfangernes absorbere således at solfangerne både producerer el og varme. Dette er en dyrere løsning end at have 203 m² solceller og 203 m² solfangere, men er på grund af pladsmangel en nødvendig løsning.

- Solfangerarealet på 400 m² består dels af 300 m² traditionelle højtydende plane solfangere á 13,5 m² som normalt anvendes i forbindelse med solvarme i fjernvarmesystemer (et mindre areal er foreslået til forsøg med PV/T solfangere), dels af 100 m² lodrette vakuumsolfangere på tagterrasserne. Vakuumsolfangere består af lufttomme glasrør i hvilket solfangerens absorber er placeret for at mindske varmetabet. Vakuumsolfangere vil ofte være mere effektive end traditionelle plane solfangere.

 solvarme1solvarme2

 

 

 

 

 

 

 

 

Søren Østergaard Jensen, Oktober 2012