BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Varmepumper

Anvendelse af en god varmepumpe kan i dag i de fleste tilfælde bringe en bygning en energiklasse ned set i forhold til opvarmning med olie og naturgas.  Med BR10 er varmepumper og fjernvarme blevet jævnbyrdige, hvis energiforbruget når under lavenergiklasse 2015, idet primærfaktoren for fjernvarme her er sænket i forhold til el.

Anvendelse af varmepumper vinder mere og mere frem i dansk byggeri, da det typisk er en rentabelt måde at reducere en bygnings energiforbrug. Varmepumper anvendes derfor ofte i forbindelse med lavenergibyggeri og energineutralt byggeri især uden for fjernvarmeforsynede områder – i det sidste tilfælde for at minimere størrelsen af det nødvendige solcelleanlæg. Varmepumper forudses sammen med fjernvarme at blive den primære opvarmningsform i 2035.

Når en varmepumpe vælges, er der nogle basale forhold, der er vigtige for at opnå en høj effektivitet (COP) for varmepumpen:

- Varmepumpens kompressor drives normalt af el med en energifaktor på 2,5 i BR10 byggeri, hvilket betyder, at den gennemsnitlige COP for varmepumpen skal være højere end 2,5 (en COP på 2,5 opnås, når varmepumpen leverer 2,5 kWh varme for hver kWh el varmepumpen bruger), for at valget af en varmepumpe giver mening. Stort set alle dagens varmepumper opfylder dette krav. 

- Der skal anvendes energieffektive komponenter: kompressoren skal være effektiv og fordamper og kondensator så store, at temperaturforskellen mellem disse er så lille som muligt.

- Varme skal optages fra en så høj temperatur som muligt (f.eks. hellere fra grundvand end udeluft om vinteren) og afgives ved en så lav temperatur som muligt (derfor er gulvvarme eller anden lavtemperaturvarme ideel sammen med en varmepumpe).

- Kompressoren skal være frekvensreguleret, således at den kan omdrejningsreguleres til netop at give den ønskede varme, således at tabsgivende start/stop reduceres.

varmepumper

Der findes tre generiske varmepumpetyper: 

Væske/vand: hvor varmen f.eks. optages fra jordslanger eller grundvand, og varmen afgives til et væskebaseret varmesystem som f.eks. radiator- eller gulvarmekreds og  varmtvandsbeholder.

- Luft/vand: hvor varmen f.eks. optages fra udeluften eller afkastluften fra et ventilationsanlæg, og varmen som ovenfor afgives til et væskebaseret varmesystem.

- Luft/luft: hvor varmen f.eks. optages fra udeluften eller afkastluften fra et ventilationsanlæg, og varmen tilføres direkte til rumluften eller via friskluften i et ventilationsanlæg.

Alle tre typer varmepumper er anvendt i konkurrencen, og der anvendes varmepumper i fire af konkurrenceforslagene.  

 

Søren Østergaard Jensen, Oktober 2012