BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Luft/luft varmepumper 

Luft/luft varmepumper i forbindelse med ventilationsanlæg, hvor varmen tages fra afkastluften og tilføres friskluften, er en meget populær opvarmningsform i én-familie passivhuse, fordi dette system ikke kræver et egentligt opvarmningssystem, da varmen leveres via ventilationssystemet.

Luft/luft varmepumper i ventilationsanlæg (ofte benævnt varmegenvindingsvarmepumper eller boligventilationsvarmepumper) anvendes ofte sammen med en passiv veksler for at øge genvindingen af varme i afkastluften og for at sikre, at der ikke ledes kold udeluft direkte ind i boligen, hvis/når varmepumpen anvendes til brugsvandsopvarmning.

Problemet med denne type varmepumpe er, at den typisk ikke kan tilføre nok varme, når udeluften er meget kold. Det kræver således et backup-varmesystem - og ofte vælges der direkte elvarme.
Et andet problem er, at den danske varmenorm kræver, at hvert rum skal kunne temperaturreguleres individuelt. Dette er kun muligt, hvis det kun er ventilationstabet, som dækkes via ventilationssystemet, mens transmissionstabet dækkes på anden måde f.eks. via gulvvarme eller radiatorer.

Et af konkurrenceforslagene opererer med varmegenvindingsvarmepumper – ét centralt ventilationsaggregat med varmepumpe for hver opgang. Den passive varmeveksler i systemet er heat pipes med en effektivitet på 0,38, hvilket sammen med varmegenvindingsvarmepumpen giver en varmegenvindingsgrad på over 100%. Backup-varmen til både rumopvarmning og brugsvand kommer fra fjernvarme. 

Luft/luft varmepumper, der direkte opvarmer rumluften, har det problem, at der skal være en indedel (kondensator og ventilator) i hvert rum, som ønskes opvarmet. Denne anlægstype vurderes derfor mindre anvendelig i lavenergibyggeri.

En anden ulempe ved denne type varmepumpe er, at den kan reverseres (vendes) og dermed fungere som køleanlæg, hvilket kan væres fristende at gøre i lavenergibyggeri, hvor der ofte optræder overtemperaturer. Udnyttelse af denne mulighed vil øge bygningens energiforbrug betragtelig. Overophedning bør i stedet afhjælpes ved hjælp af solafskærmning og naturlig ventilation. Desuden er der støj fra både anlæggets ude- og indedel.

 

Søren Østergaard Jensen, Oktober 2012