BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Væske/vand varmepumper 

Væske/vand varmepumper har typisk den højeste effektivitet.

I tre konkurrenceforslag anvendes væske/vand varmepumper.

1) Et forslag anvender en væske/vand varmepumpe, hvor varmen optages fra grundvandet, 

2) Et andet forslag anvender en kombination af en væske/vand og luft/vand varmepumpe, hvor varmen levers fra et solvarmeanlæg eller fra udeluften,

3) Et tredje forslag anvender to varmepumper, hvor den ene varmepumpe trækker varme fra Limfjorden, mens den anden booster solvarme fra bunden af en stor beholder til toppen af samme beholder,

4) Et alternativt forslag til 2) anvender en brugsvandsvarmepumpe, der anvender returledningen i et fjernvarmesystem eller fremløbet i et lavtemperatur fjernvarmesystem som varmekilde

I en væske/vand varmepumpe er der en væskekreds (f.eks. jordslanger) mellem varmekilden (jorden ved jordslanger) og varmepumpens fordamper.

1) Grundvandsvarmepumpe: I dette forslag anvendes grundvandet som varmekilde for varmepumpen. Fordelen ved dette er en mere stabil temperatur hen over året og en gennemsnitlig højere temperatur af varmekilden (specielt i vinterhalvåret med det største varmebehov) og dermed en potentiel højere COP end f.eks. jordvarme. Fordelen ved grundvandsvarmepumper er, at de ikke som jordvarmepumper kræver et stort areal til udlægning af jordslanger. Men anvendelse af grundvand som varmekilde kræver en godkendelse af kommunen, idet der røres ved en vigtig ressource, som ikke må forurenes.  

2) Væske/vand varmepumpe kombineret med solvarme: I dette forslag forøges COP’en af en luft/vand varmepumpe ved, at varmepumpen kan anvende solopvarmet vand som varmekilde, når temperaturen her er højere end udeluften. Varmen tages fra bunden af solvarmebeholderen eller direkte fra solvarmekredsen afhængig af de aktuelle temperaturforhold. Når varmepumpen kører på solopvarmet vand reduceres fremløbstemperaturen til solfangerne, hvilket forøger effektiviteten af disse. Da det solopvarmede vand ofte i dagtimerne har en højere temperatur end udeluften, forøges varmepumpens COP.

varmepumper2

3) Fjordvarmepumpe kombineret med en boost varmepumpe: I dette forslag anvendes fjorden som varmekilde til en varmepumpe, som opvarmer den øverste del af en stor lagerbeholder (40 m³). Solvarmeanlægget er forbundet til den nederste del af lagerbeholderen. En mindre varmepumpe tager varme fra den nederste del af beholderen og lægger varmen ind i toppen af beholderen. Det sidste bevirker, at temperaturen i bunden af beholderen reduceres, hvilket forøger effektiviteten af solfangerne. Udnyttelse af fjorden som varmekilde har den ulempe, at vandtemperaturen er lavest i den periode af året, hvor bygningen har det største opvarmningsbehov med deraf følgende fald i varmepumpens COP i denne periode.

varmepumper3

4) Brugsvandsvarmepumpe med fjernvarme som varmekilde er beskrevet under Fjernvarme. 

 

Søren Østergaard Jensen, Oktober 2012