BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Ventilation 

Ventilation af bygninger er nødvendig for at opnå et godt og sundt indeklima. Der er i princippet ikke forskel på ventilationskravet i energineutralt og traditionelt byggeri, men der kan gøres meget for at nedbringe det nødvendige energiforbrug til ventilation.

Energiforbruget til ventilation består dels af elforbruget til ventilatorer og styring og dels af varmetab, fordi varm rumluft erstattes med koldere udeluft.

 - Elbehovet til ventilation kan reduceres ved at anvende effektive ventilatorer og ved at reducere tryktabet i anlæggene. Vedr. det sidste er der typisk stor forskel på trykfaldet i centrale anlæg i forhold til decentrale anlæg placeret i hver lejlighed. 

- Elbehovet kan også reduceres ved at anvende naturlig eller hybrid ventilation

- El- og varmebehovet kan reduceres ved at anvende behovstyret ventilation

- Varmebehovet kan reduceres betydelig ved at anvende effektiv varmegenvinding mellem afkast- og indblæsningsluft.

- Ved behovstyret og hybrid ventilation er det vigtigt, at ventilationsanlægget styres korrekt for at sikre et godt indeklima og et lavt energiforbrug.

- I forbindelse med lufttæt byggeri er emhætter en speciel udfordring.

 

Søren Østergaard Jensen, Oktober 2012