BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Behovstyret ventilation 

Meningen med kravene i Bygningsreglementet er at sikre et godt indeklima, men med et fast luftskifte, vil der være tidspunkter, hvor luftskiftet er for lavt til at sikre et godt indeklima, mens boligen ofte på andre tidspunkter bliver overventileret. Overgang fra et fast luftskifte til behovstyret luftskifte kan forbedre indeklimaet og reducere energiforbruget, hvis luftskiftet styres korrekt.

Kravene til ventilation i BR08 var fastlagt efter antallet af køkkener og badeværelser/toiletter – henholdsvis 20 og 15 l/s, dog skulle udelufttilførslen mindst være 0,35 l/m³s. Det gav anledning til overventilering af små boliger. Dette er i BR10 ændret til, at luftskiftet skal være mindst 0,3 l/sm³ (ca. en halv gang i timen), dog skal luftskiftet i køkken, bad, wc og bryggers kunne forøges til henholdsvis 20, 15, 10 og 10 l/s. Det var og er således ikke tilladt, at reducere luftmængderne til under et halvt luftskifte pr. time. I konkurrencen fik projektgrupperne imidlertid dispensation for denne regl fra Aalborg kommune, hvis de samtidig dokumenterede, at der kan opretholdes et tilfredsstillende og sundt indeklima i boligerne.

I boliger med behovstyring anvendes ofte den relative fugt i indeluften som indikator for den menneskelige aktivitet i boligen. Den relative fugt stiger, når der tages bad og laves mad, hvilket indikerer, at der er behov for et øget luftskifte. Fugt er dog ikke en god indikator for luftkvaliteten i soveværelser og børneværelser, hvor CO2-niveauet let stiger langt over den anbefalede grænse på mellem 1.000 og 1.200 ppm, selvom Bygningsreglementets krav er overholdt. Det relative fugtniveau er heller ikke en god indikator for begyndende overophedning – tværtimod falder det relative fugtniveau med stigende lufttemperatur.  

De to hold, der beskriver styringen af den behovstyrede ventilation, angiver begge styring af det mekaniske balancerede ventilationsanlæg på baggrund af både fugt og CO2, samt styring af naturlig ventilation på baggrund af temperatur. Den præcise styring og placering af sensorer er dog ikke angivet i konkurrencebidragene.

Fire hold angiver behovsstyring af mekanisk balanceret ventilation, heraf specificerer tre af holdene, hvor stor en del af tiden, de forventer at anlæggene vil køre ved forskellige trin.

tabel 

 

Søren Østergaard Jensen, Oktober 2012