BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Emhætter 

Projektering af emhætter til lavenergibyggeri med mekanisk balanceret ventilation med varmegenvinding stiller større krav til de projekterende end hidtil. De skærpede energikrav og krav til tætning af klimaskærmen i Bygningsreglementet giver større behov for central styring af emhætten.

I meget lufttæt byggeri er det vigtigt at styre emhætten sammen med ventilationsanlægget, så indblæsningsmængden kan hæves eller udsugningsmængden reduceres, når emhætten er aktiv. Vinduerne skal ellers åbnes manuelt, da det i lufttæt byggeri ikke er muligt at suge tilstrækkeligt erstatningsluft gennem utætheder i klimaskærmen. I stedet opstår et undertryk i boligen, hvilket har den uheldige bivirkning, at det kan være vanskeligt at åbne udadgående døre og vinduer.

De skærpede krav i Bygningsreglementet har ført til, at det i dag også er muligt at genvinde varmen fra emhættens afkastluft. Tidligere har det været almindeligt at indplacere en emhætte i et mekanisk ventilationssystem med varmegenvinding ved enten at montere emhættens afkast direkte til det fri eller ved at vælge et anlæg, hvor udsugningsluften føres udenom genvindingsaggregatet. Sådanne løsninger gør det umuligt at genvinde varmen i den luftmængde som udsuges gennem emhætten.

Flere og flere producenter tilbyder i dag løsninger, hvor det er muligt at genvinde varmen fra emhættens afkastluft. Hermed kan anlægget automatisk regulere luftmængderne, så der ikke opstår et uønsket undertryk i bygningen, når emhætten er aktiv.

Ved valg af sådan en type anlæg er vigtigt at være opmærksom på, at fedtet bliver slået af før varmeveksleren, da veksleren ellers over tid vil blive mindre effektiv. Herudover gælder det generelt, at emhættens afkast skal lukkes med et tæt spjæld, så der ikke opstår uønsket aftræk, når emhætten er slukket.

På tidspunktet for BOLIG+ konkurrencen krævede lovgivningen, at emhættens afkast skete direkte til det fri. Derfor er der i ingen af forslagene anvendt varmegenvinding på afkastluften fra emhætter. Ét hold er dog opmærksom på problemet med emhætter i tætte lejligheder og peger på, at den indblæste luftmængde fra det mekaniske ventilationsanlæg skal øges i de perioder, hvor emhætten er aktiv.

 

Søren Østergaard Jensen, Oktober 2012